Auditas ir apskaita

Siekdama parengti kokybiškas verslo apskaitos standartų metodines rekomendacijas, teikti išsamius paaiškinimus dėl apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo, Tarnyba bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalinių apskaitos standartų rengėjais, dalyvauja Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) veikloje.

Siekdama įgyvendinti pavestą auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros funkciją, Tarnyba bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių audito viešąją priežiūrą vykdančiomis institucijomis, dalyvauja Europos viešosios audito priežiūros įstaigų grupės (EGAOB) ir Europos audito tikrinimų grupės (EAIG) organizuojamuose susitikimuose, yra Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) narė.

Tarptautinis bendradarbiavimas leidžia keistis aktualia informacija, padeda dalytis auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros organizavimo patirtimi, o tai padeda efektyviau vykdyti pavestas funkcijas. Susitikimuose keliamos problemos, ieškoma galimybių, kaip pagerinti valstybių bendradarbiavimą, siekiama gerinti veiklą tiek Europos Sąjungos, tiek viso pasaulio mastu.

 

EFRAG

Dalyvaudama Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) veikloje Tarnybos atstovai vyksta į šios grupės posėdžius, nagrinėja tarptautinių apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Tarptautinio finansinių ataskaitų aiškinimo komiteto ir Nuolatinio aiškinimo komiteto aiškinimų projektus, teikia pastabas. Plačiau apie EFRAG veiklą galima rasti www.efrag.org

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų projektų rengimas, nuoseklus apskaitos standartų taikymas yra svarbus visai Europos Sąjungai ir kiekvienai jos narei. Darbo grupių, sudarytų iš valstybių narių atstovų, posėdžiuose nagrinėjamos apskaitos problemos ir jų sprendimo būdai lems, kaip ateityje bus reglamentuojama ir kaip sparčiai bus integruojama Europos Sąjungos valstybių narių ūkio subjektų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas. Minėti procesai daro didelę įtaką Lietuvos nacionaliniams apskaitos standartams, todėl Tarnybos dalyvavimas darbo grupėse rengiant projektus yra labai svarbus. Teikdama pastabas EFRAG dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų projektų Tarnyba siekia perteikti ir Lietuvos įmonių nuomonę, todėl kviečia rinkos dalyvius teikti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų projektų.

 

EGAOB

Dalyvaudama Europos viešosios audito priežiūros įstaigų grupės (EGAOB) veikloje, Tarnyba prioritetą teikia 2 darbo grupėms – apsikeitimo patirtimi tarp institucijų ir tarptautinių audito standartų tobulinimo. Kad išvengtų formalių santykių su Europos Sąjungos šalių audito priežiūros institucijomis ir sklandžiau vystytų audito priežiūros sistemą įstaiga ketina dalyvauti visuose plenariniuose EGAOB susirinkimuose (3–4 kartus per metus), posėdžiuose ir darbo grupėse. Plačiau apie EGAOB veiklą galima rasti čia.

 

EAIG

Dalyvavimas Europos audito tikrinimų grupėje (EAIG, angl. European Audit Inspection Group) Tarnybai leidžia tiesiogiai bendradarbiauti su Europos audito priežiūros institucijų atstovais (be Europos Komisijos arba EGAOB tarpininkavimo). Pagrindinis EAIG tikslas yra skatinti Europos audito priežiūros institucijas, atsakingas už audito tikrinimus, keistis reikšminga informacija ir patirtimi, bendradarbiauti atliekant tikrinimus ir diskutuoti dėl jų rezultatų. Siekdama tobulinti galiojančius tarptautinius audito standartus ir gerinti audito kokybę, EAIG taip pat rengia susitikimus su trečiosiomis šalimis, tarp jų ir su audito standartų leidėjaiss (Tarptautine audito ir užtikrinimo standartų valdyba (angl. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) ir Tarptautine etikos standartų valdyba (angl. International Ethics Standards Board, IESBA)) ir audito profesijos atstovais, kuriuose diskutuojama klausimais, susijusiais su tikrinimų rezultatais. Įprastai per metus vyksta 3 EAIG posėdžiai.

Daugiau informacijos apie EAIG galima rasti interneto svetainėje www.eaigweb.org.

 

IFIAR

Tarnyba nuo 2009 metų yra Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) narė. Dalyvavimas forume leidžia laiku keistis aktualiausia viešosios audito priežiūros informacija, bendradarbiauti su kitų valstybių priežiūros institucijomis, atlikti bendrus atlikto audito patikrinimus ir tokiu būdu užtikrinti tinkamą pavestų funkcijų vykdymą.

Pagrindiniai forumo tikslai yra šie:

 • Skiriant išskirtinį dėmesį auditorių ir audito įmonių patikrinimams atlikti dalytis audito rinkos vystymosi žiniomis ir praktine nepriklausomų audito priežiūros organizacijų patirtimi.
 • Siekiant nuoseklaus audito reglamentavimo skatinti priežiūros organizacijų bendradarbiavimą.
 • Suteikti galimybę organizacijoms, siekiančioms gerinti audito kokybę, tarpusavyje užmegzti ryšius.

 

Be Lietuvos, šiuo metu forumo nariai yra:

 • Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai), Abu Dhabi Accountability Authority (www.adaa.abudhabi.ae);
 • Airija, Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (www.iaasa.ie);
 • Australija, Australian Securities & Investment Commision (ASIC) (www.asic.gov.au/asic/asic.nsf);
 • Austrijos Respublika, Austrian Auditors Supervisory Authority, ASA (www.bmwfj.gv.at/qkb);
 • Brazilijos Federacinė Respublika, Comissao de Valores Mobiliarios Securities (CVM) (www.cvm.gov.br);
 • Bulgarijos Respublika, Commission for Public Oversight of Statutory Auditors (cposa.bg/en/);
 • Danijos Karalystė, The Danish Commerce and Companies Agency (DCCA) (www.eogs.dk);
 • Dubajus (Jungtiniai Arabų Emyratai), Dubai Financial Services Authority (www.dfsa.ae);
 • Egipto Arabų Respublika, Auditors Oversight Board (www.efsa.gov.eg);
 • Graikijos Respublika, Accounting and Auditing Standards Oversight Board (www.elte.org.gr);
 • Ispanijos Karalystė, Accounting and Auditing Institute (ICAC) (www.icac.meh.es);
 • Italijos Respublika, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (www.consob.it);
 • Japonija, Certified Public Accountants & Auditing Oversight Board (CPAAOB) (www.fsa.go.jp/cpaaob) ir Financial Services Agency (FSA) (www.fsa.go.jp);
 • Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Financial Reporting Council (FRC) (www.frc.org.uk);
 • Jungtinės Amerikos Valstijos, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (www.pcaobus.org);
 • Kanada, Canadian Public Accountability Board (CPAB) (www.cpab-ccrc.ca);
 • Korėjos Respublika, Financial Supervisory Commission (www.fsc.go.kr) ir Financial Supervisory Service (FSS) (www.fss.or.kr);
 • Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (www.cssf.lu);
 • Malaizija, Audit Oversight Board (www.sc.com.my);
 • Maltos Respublika, The Accountancy Board of Malta;
 • Mauricijaus Respublika, Financial Reporting Council (www.frc.mu);
 • Norvegijos Karalystė, Financial Supervisory Authority of Norway (www.finanstilsynet.no);
 • Nyderlandų Karalystė, Autoriteit Financiele Markten (AFM) (www.afm.nl);
 • Pietų Afrikos Respublika, Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) (www.irba.co.za);
 • Portugalijos Respublika, Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (cnsa.pt);
 • Prancūzijos Respublika, Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) (www.h3c.org);
 • Singapūro Respublika, Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) (www.acra.gov.sg);
 • Slovakijos Respublika, Auditing Oversight Authority (www.udva.sk);
 • Suomijos Respublika, The Auditing Board of the Central Chamber of Commerce of Finland (AB3C) (www.ab3c.fi);
 • Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika, Accounting and Auditing Standards Monitoring Board (www.slassmb.org);
 • Švedijos Karalystė, Supervisory Board of Public Accountants (www.rn.se);
 • Šveicarijos Konfederacija, Federal Audit Oversight Authority FAOA (http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/);
 • Tailando karalystė, Securities and Exchange Commission (www.sec.or.th);
 • Taivanas (Kinijos Respublika), Financial Supervisory Commission (http://www.fsc.gov.tw);
 • Turkijos Respublika, Capital Markets Board of Turkey (www.cmb.gov.tr/index.aspx);
 • Vengrijos Respublika, Auditors' Public Oversight Committee (kkb@pm.gov.hu);
 • Vokietijos Federacinė Respublika, Abschlussprueferaufsichtskommission (APAK) (www.apak-aoc.de).

Plačiau apie IFIAR veiklą galima rasti www.ifiar.org.

 

Atnaujinta: 2016.02.29

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum