• 2018-07-12

  Siūlome eiti pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Apskaitos ir metodologijos skyriuje.


 • 2018-07-05

  2018-02-26 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-213 bankroto administratoriui UAB „Bankro“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 20 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


 • 2018-06-29

  2018-06-28 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-211 bankroto administratoriui UAB ,,Bankroto centras“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto, 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto, 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.1, 6.3, 6.4 papunkčių pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


 • 2018-06-29

  Siūlome eiti valstybės tarnautojo pareigas Licencijavimo skyriuje.

   


 • 2018-06-28

  Atlikus audito įmonės „KPMG Baltics“, UAB, auditoriaus Roko Kasperavičiaus, auditoriaus Domanto Dabulio ir auditorės Rūtos Kupinienės atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą Tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V3-15 ,,Dėl poveikio priemonės skyrimo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, auditoriui Domantui Dabuliui pareikštas įspėjimas.


 • 2018-06-28

  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių apsidraudimo profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu kontrolės aprašo projektą (toliau – Projektas), kuris nustato bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių (toliau – administratorius) apsidraudimo profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu privalomąją pradžią, informacijos apie administratoriaus apsidraudimą profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu teikimo Tarnybai ir šios informacijos vertinimo bei įvedimo į Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemą tvarką, informacijos apie administratoriaus apsidraudimą profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu naudojimą atliekant bankroto administratorių atranką.


 • 2018-06-27

  2018-06-12 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-201 bankroto administratoriui Sauliui Putriui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


 • 2018-06-26

   

  „Tarnyba keičia 2018m. birželio 26–27 d. planuotų organizuoti
  16 akad. val. trukmės mokymų, skirtų pasirengti turto vertintojų kvalifikacijos egzaminui, datą į
  2018 m. liepos 11–12 d.“.
  Smulkesnė informacija teikiama svetainės skyriuje VEIKLOS SRITYS » VERTINIMAS »
  MOKYMAI » Norintiems tapti vertintojais.
  Maloniai kviečiame į mokymus registruotis iki 2018-07-05 el. paštu
  Ramune.Grudzinskiene@avnt.lt arba telefonu (8 5) 212 5464.
  Registruojantis būtina nurodyti klausytojo vardą, pavardę ir mokėjimo rekvizitus (jei asmuo
  už mokymus mokės asmeniškai – asmens kodą, adresą ir telefono numerį; jei už seminarą mokės
  įmonė – įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį).
  Nurodyti duomenys reikalingi sąskaitai faktūrai parengti“.
  Mokestis už mokymus 96 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią
  Tarnybos biudžetinę sąskaitą Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo
  paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už vertintojo mokymus“. Už mokymus prašome
  apmokėti iki 2018-07-09.

  „Tarnyba keičia 2018m. birželio 26–27 d. planuotų organizuoti

  16 akad. val. trukmės mokymų, skirtų pasirengti turto vertintojų kvalifikacijos egzaminui, datą į

  2018 m. liepos 11–12 d.“.


 • 2018-06-20

  2018 m. birželio 4–5 d. Porte, Portugalijos Respublikoje, vyko 4-asis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (EAPĮK, angl. CEAOB) tikrinimų pogrupio posėdis, kurį organizavo Portugalijos viešosios audito priežiūros institucija (angl. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM). Posėdžiui pirmininkavo Liuksemburgo viešosios audito priežiūros institucija (angl. Commisision de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Posėdyje dalyvavo 30 EAPĮK tikrinimų pogrupio narių – viešosios audito priežiūros institucijų – atstovai iš Europos valstybių.


 • 2018-06-20

  Skelbiamas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2018 m. veiklos planas.

1 2 3 4 532

Atnaujinta: 2017.06.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum