• 2017-07-24

  2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusios naujos 2017 m. Tarptautinių vertinimo standartų laidos tekstas verčiamas į lietuvių kalbą. Publikuojama pirminė vertimo versija.


 • 2017-07-21

  2017 m. rugsėjo 5 d. vyks susitikimas su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (toliau – EFRAG) ir  Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (toliau – IASB) atstovais dėl IASB parengto diskusijų projekto Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai.

  On 5 September 2017 will be held a joint outreach event with representatives of the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and the International Accounting Standard Board (IASB) on the IASB Discussion Paper Disclosure Initiative - Principles of Disclosure.


 • 2017-07-21

  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rengia apskaitos, tvarkomos pagal verslo apskaitos standartus finansinėms ataskaitoms sudaryti, ir Pelno mokesčio įstatymo nuostatų pelno mokesčiui apskaičiuoti reglamentavimo skirtumų paaiškinimus. Paskelbta pirma šių paaiškinimų lentelė  Atsargų apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai.


 • 2017-07-20

  Tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V3-46 patvirtinti audito įmonės UAB ,,KPMG Baltics“ ir auditorių Domanto Dabulio ir Gintarės Vilimaitės-Kučinskienės atlikto AB ,,Agrowill Group“ 2014 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito tyrimo rezultatai.


 • 2017-07-19

   Siūlome eiti valstybės tarnautojo pareigas Metodologijos ir analizės skyriuje.


 • 2017-07-19

  Siūlome eiti valstybės tarnautojo pareigas Licencijavimo skyriuje.


 • 2017-07-19

  Tarnyba parengė aktualių teismų nutarčių apžvalgą nemokumo klausimais „Teismų nutarčių apžvalga nemokumo klausimais (2017 m. I ketv.)“, kurioje apžvelgiamos svarbiausios teismų nutartys įmonių bankroto, įmonių restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto klausimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.


 • 2017-07-17

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 62 straipsnio 1 dalimi, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos savo interneto svetainėje skelbia Tarptautinių audito standartų tekstus lietuvių kalba.


 • 2017-07-13

  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V4-182 pakeistos Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklės, 2017...


 • 2017-07-13

  Ieškome nemokumo administratorių priežiūros specialisto Nemokumo administravimo patikrinimų skyriuje.

1 2 3 4 517

Atnaujinta: 2017.06.30

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum