• 2017-11-16

  2017 m. spalio 28 d. vykusioje Europos turto vertintojų asociacijų grupės (TEGoVA) generalinėje asamblėjoje beveik vienbalsiai buvo patvirtinti ir iškart įsigaliojo Europos vertinimo standartus 2016 (EVS 2016) papildantys dokumentai: 6-asis Europos vertinimo standartas (EVS) „Automatinio vertinimo modeliai (AVM)“ (angl. Automated Valuation Models (AVMs) ir 11-asis Europos vertinimo metodinis nurodymas (EVMN) „Statistinių modelių taikymas vertintojo veikloje“ (angl. The Valuer's Use of Statistical Tools). Nuo šiol šie dokumentai yra neatskiriama šiuo metu galiojančių EVS 2016 (aštuntoji laida) dalis. Tuo pačiu neteko galios 6-asis Europos vertinimo informacinis dokumentas (EVID) „Automatinio vertinimo modeliai (AVM)“.


 • 2017-11-16

  Skelbiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2017 m. I–III ketvirčių veiklos ataskaita.


 • 2017-11-14

  2017-11-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-251 bankroto administratorei Irenai Prunskutei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


 • 2017-11-10

  2017-11-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-249 bankroto administratoriui Juozui Šukevičiui  už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


 • 2017-11-10

  2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriams už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirtos nuobaudos – vieši įspėjimai.


 • 2017-11-10

  2017-11-06 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-233 restruktūrizavimo administratoriui Mariui Tamošiūnui už Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


 • 2017-11-10

  2017-10-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-231 bankroto administratoriui MB „Naujas puslapis“ už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 13¹ str. 1 d. ir ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.3 ir 7.1 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


 • 2017-11-10

  2017-10-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-230 bankroto administratoriui UAB „Versluva“ už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 1, 2, 14, 15 ir 20 p. bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


 • 2017-11-06

  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos darbuotojai dalyvavo kraujo donorystės akcijoje.

   


 • 2017-11-06

   

  Tarnyba 2017-11-14–2017-11-15 organizuoja 16 akad. val. mokymus, skirtus pasirengti turto vertintojo kvalifikacijos egzaminui.

1 2 3 4 522

Atnaujinta: 2017.06.30

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum