2020-01-16

Patvirtintos Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinės rekomendacijos ir Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašas

Vadovaujantis 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 103 straipsnio 1 dalies 9 papunkčiu ir 104 straipsnio 3 dalimi, AVNT direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V4-6 ,,Dėl Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų ir Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo“ patvirtintos Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – Metodinės rekomendacijos) ir Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Metodinės rekomendacijos skirtos su finansiniais sunkumais susidūrusiam juridiniam asmeniui padėti pasirengti restruktūrizavimo procesui bei parengti Juridinio asmens restruktūrizavimo planą.

Aprašas nustato restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimus, kurie taikomi nemokumo administratoriams ir restruktūrizuojamo juridinio asmens valdymo organams (jeigu nemokumo administratorius nėra paskirtas), rengiantiems šias ataskaitas pagal JANĮ 103 straipsnio 1 dalies 9 punktą ne rečiau kaip už kiekvieną juridinio asmens finansinių metų ketvirtį

Atnaujinta: 2020.01.16

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum