AUDITAS IR APSKAITA

Prašymas dėl buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintos Buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklės. Pagal minėtų taisyklių nustatytus reikalavimus asmenys į buhalterių profesionalų sąrašą bus įrašomi nuo 2016 m. sausio 1 d.

Prašymo dėl įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą forma

Prašymo dėl išbraukimo iš buhalterių profesionalų sąrašo forma

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinti asmenys, įrašomi į Buhalterių profesionalų sąrašą.

 

VERTINIMAS

Prašymo įrašyti į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą forma

Prašymo leisti laikyti egzaminą forma

Prašymo leisti susipažinti su individualios užduoties įvertinimu forma

Skundo dėl egzamino komisijos priimto sprendimo forma

Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos forma

Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitos forma

Paraiškos dėl turto arba verslo vertintojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint teikti turto arba verslo vertinimo paslaugas Lietuvos Respublikoje įsisteigus forma

Laikinai arba vienkartinai teikiamų turto arba verslo vertinimo paslaugų deklaracijos forma

 

NEMOKUMAS

Prašymo formas galite rasti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Bankroto administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių ir Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“ prieduose:

 

Prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti bankroto administratoriaus pažymėjimą,

Prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimą,

Prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą,

 

Prašymas įrašyti į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą,

Prašymas įrašyti į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą,

 

Prašymas laikinai (vienkartinai) įrašyti į asmenų (fizinių asmenų), teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą,

Prašymas laikinai (vienkartinai) įrašyti į asmenų (juridinių asmenų), teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą,

Prašymas laikinai (vienkartinai) įrašyti į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų (fizinių asmenų) sąrašą,

Prašymas laikinai (vienkartinai) įrašyti į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų (juridinių asmenų) sąrašą.

 

 

Atnaujinta: 2018.04.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum