Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

 

1. Konsultacijų verslo apskaitos standartų taikymo klausimais teikimas;

2. Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimas;

3. Asmenų įrašymas į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimas iš jo

4. Įrašymas į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą ir pažymėjimų išdavimas(pakeista 2018-09-14);

5. Juridinių asmenų įrašymas į Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą;

6. Juridinių asmenų įrašymas į Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą;

7. Dokumentų bankroto administratoriaus padėjėjo egzaminui laikyti priėmimas ir pažymėjimo išdavimas;

8. Dokumentų bankroto administratoriaus egzaminui laikyti priėmimas ir pažymėjimo išdavimas;

9. Bankroto administratoriaus kvalifikaciją turinčio asmens įrašymas į Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą;

10. Dokumentų restruktūrizavimo administratoriaus egzaminui laikyti priėmimas ir pažymėjimo išdavimas;

11. Restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją turinčio asmens įrašymas į Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą;

12. Skundų nagrinėjimas(pakeista 2018-09-14);

13. Informacijos teikimas asmenims tarnybos kompetencijos klausimais (papildyta 2018-09-14)

14. Dokumentų vertintojo asistento, vertintojo, vertintojo eksperto kvalifikacijos egzaminui laikyti priėmimas ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas

Atnaujinta: 2019.07.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum