Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

 

1. Konsultacijų verslo apskaitos standartų taikymo klausimais teikimas;

2. Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimas;

3. Asmenų įrašymas į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimas iš jo

4. Įrašymas į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą ir pažymėjimų išdavimas(pakeista 2018-09-14);

5. Juridinių asmenų įrašymas į Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą;

6. Juridinių asmenų įrašymas į Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą;

7. Dokumentų bankroto administratoriaus padėjėjo egzaminui laikyti priėmimas ir pažymėjimo išdavimas;

8. Dokumentų bankroto administratoriaus egzaminui laikyti priėmimas ir pažymėjimo išdavimas;

9. Bankroto administratoriaus kvalifikaciją turinčio asmens įrašymas į Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą;

10. Dokumentų restruktūrizavimo administratoriaus egzaminui laikyti priėmimas ir pažymėjimo išdavimas;

11. Restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją turinčio asmens įrašymas į Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą;

12. Skundų nagrinėjimas(pakeista 2018-09-14);

13. Informacijos teikimas asmenims tarnybos kompetencijos klausimais (papildyta 2018-09-14)

14. Dokumentų vertintojo asistento, vertintojo, vertintojo eksperto kvalifikacijos egzaminui laikyti priėmimas ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas

15. Asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai ir kartais ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje, bankroto ar restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimas

16. Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba kartais, profesinės kvalifikacijos pripažinimas

 

Savo atsiliepimus arba klausimus apie AVNT teikiamas administracines paslaugas galite pateikti info@avnt.lt 

Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba kartais, profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Atnaujinta: 2020.01.16

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum