Bankroto ir restruktūrizavimo Administratorių atestavimo komisija

 Eil. Nr.

Vardas, pavardė, pareigos

1.

Svajonė Alunderienė – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba)  Veiklos organizavimo skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Monika Sinickaitė;

2.

Jovaldas Černiauskas - Tarnybos direktoriaus pavaduotojas, o jam negalint dalyvauti – Tarnybos Teisės skyriaus vedėjas Giedrius Galentas;

3.

Dalia Šidagienė – Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

4.

Irena Mickevičiūtė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė, o jai negalint dalyvauti – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus patarėja Airinė Dobužinskienė;

5.

Jūratė Rasimavičienė – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

     

     

     

Atnaujinta: 2019.06.10

© Budget office, the data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 304157094th

Rinktinės str. 48A, 09318 Vilnius, Tel. (8 5) 212 5464, E-mail: info@avnt.lt, www.avnt.lt