• AVNT direktorius Audrius Linartas 2020 m. spalio 8 d. su Lietuvos turto vertintojų asociacijos atstovais ir 2020 m. spalio 13 d. su Lietuvos vertintojų rūmų atstovais dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje vertinimo klausimais. Diskusija vyks Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje
 • AVNT direktorius Audrius Linartas 2020 m. spalio 5 d. su Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos atstovais dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje vertinimo klausimais. Diskusija vyks Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje
 • AVNT direktorius Audrius Linartas 2020 m. rugsėjo 24-25 d. dalyvaus seminare „Strategijos sėkmės prielaidos“.
 • AVNT direktorius Audrius Linartas 2020 m. rugsėjo 22-23 d., spalio 21-22 d., lapkričio 17-19 d. ir gruodžio 8-9 d. dalyvaus Europos Investicinio Banko Audito komiteto posėdžiuose.
 • AVNT direktorius Audrius Linartas 2020 m. rugpjūčio 27-28 d. dalyvaus seminare „Pokyčiai ir naujovės valstybės tarnyboje: sėkmės istorijos, iššūkiai ir ateities perspektyvos“.
 • AVNT direktorius Audrius Linartas 2020 m. liepos 2 d., liepos 9 d. ir liepos 30 d. dalyvaus mokymuose pagal projektą „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“. AVNT direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Jovaldas Černiauskas.
 • AVNT direktorius Audrius Linartas 2019 m. lapkričio 27-28 d. dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos audito priežiūros įstaigų komiteto posėdyje. AVNT direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Jovaldas Černiauskas.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2019 m. birželio 11-12 d. dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos Audito priežiūros įstaigų komiteto plenariniame posėdyje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Jovaldas Černiauskas.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas nuo 2019 m. balandžio 29 d. iki gegužės 3 d. dalyvaus Rode (Graikijos Respublika) Tarptautinio nepriklausomų audito reguliavimo institucijų forumo plenariniame posėdyje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Jovaldas Černiauskas.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2019 m. balandžio 12 dieną dalyvaus Vilniuje vyksiančioje konferencijoje „Priemonės išvengti juridinių asmenų bankroto ES bei jų pritaikymas Lietuvoje“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Jovaldas Černiauskas.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2019 m. balandžio 11 dieną dalyvaus Vilniuje vyksiančioje tarptautinėje vidaus auditorių asociacijos konferencijoje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Jovaldas Černiauskas.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2019 m. kovo 3-4 dienomis dalyvaus Briuselyje (Belgijos karalystė) Europos Audito priežiūros įstaigų komiteto plenariniame posėdyje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Jovaldas Černiauskas.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2018 m. spalio 23–24 dienomis dalyvaus Briuselyje (Belgija) Europos audito institucijų priežiūros komiteto plenariniame posėdyje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2018 m. spalio 11–12 d. dalyvaus Reikjavike (Islandija) Šiaurės ir Baltijos šalių apskaitos forume. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2018 m. birželio 13–14 d. dalyvaus Briuselyje (Belgijos karalystė) Europos Audito priežiūros įstaigų komiteto (angl. CEAOB) posėdyje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2018 m. birželio 1 d. dalyvaus Palangoje Lietuvos auditorių rūmų organizuojamoje konferencijoje „Audito priežiūros efektyvumas“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2018 m. balandžio 15–20 d. dalyvaus Otavoje (Kanada) Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) 2018 metų plenariniame posėdyje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2018 m. vasario 18–23 d. dalyvaus Kolombe (Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika) Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) posėdyje ir mokymuose audito patikrinimo srityje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2018 m. sausio 24 d. ir sausio 25 d. bus kasmetinėse atostogose. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. gruodžio 5 d. dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės plenariniame posėdyje „Tikroji vertė finansinėje atskaitomybėje“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. lapkričio 28 d. dalyvaus Vilniuje vyksiančioje nemokamoje plėtros konferencijoje „Valstybės tvarios plėtros konferencija „SIGNALS 2017“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. lapkričio 12–14 dienomis dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos audito priežiūros institucijų komiteto plenariniame posėdyje ir kompetentingų institucijų diskusijoje su Kokybės užtikrinimo tinklo nariais dėl neviešojo intereso įmonių patikimumo. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. spalio 30 d. bus nemokamose atostogose. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. spalio 27 d. bus kasmetinėse atostogose. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. spalio 13 d. dalyvaus Vilniuje vyksiančiuose mokymuose „Bendradarbiavimas su politikais“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. rugsėjo 18 d. dalyvavo susitikime su Lietuvos turto vertintojų asociacijos atstovais, kuriame buvo aptartas 2017 m. rugpjūčio 3 d. direktoriaus įsakymo Nr.V1-208 Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. V1-349 „Dėl paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ įgyvendinimas.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. rugsėjo 14 d. ir 2017 m. rugsėjo 26 d. bus nemokamose atostogose. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas atostogauja nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 25 d. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. birželio 1 d. dalyvaus Briuselyje (Belgijos karalystė) vyksiančiame seminare - konferencijoje „Europos Audito priežiūros institucijų komiteto plenarinis posėdis“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. gegužės 25 d. dalyvaus Vilniuje (Lietuvos Respublika) vyksiančiuose mokymuose „Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. balandžio 2–7 d. dalyvaus Tokijuje (Japonija) Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo 2017 metų plenariniame posėdyje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. kovo 15 d. dalyvaus Vilniuje vyksiančioje nemokamoje konsultacijoje (seminare) „Aktualūs finansinių ataskaitų reglamentavimo ir verslo apskaitos standartų taikymo klausimai“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. kovo 8–10 d. dalyvaus Rygoje (Latvijos Respublika) konferencijoje „Nemokumo administravimo procedūrų priežiūra ir vadovų atsakomybė nemokumo bylose“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. kovo 1 d. dalyvaus Alytuje vyksiančioje nemokamoje konsultacijoje (seminare) „Aktualūs finansinių ataskaitų reglamentavimo ir verslo apskaitos standartų taikymo klausimai“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2017 m. vasario 24 d. dalyvaus Kaune vyksiančioje nemokamoje konsultacijoje (seminare) „Aktualūs finansinių ataskaitų reglamentavimo ir verslo apskaitos standartų taikymo klausimai“. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. lapkričio 24–25 d. dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyksiančiame Europos audito priežiūros institucijų komiteto plenariniame posėdyje. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. lapkričio 17 d. dalyvaus Kaune vyksiančiame seminare ,,Verslo apskaitos standartai. Kas laukia naujo artėjant 2017 m.“. Seminaro organizatorius Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. spalio 3–5 d. dalyvaus Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) vyksiančiame seminare ,,ISAR seminaras apie apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus“. Seminaro organizatorius Jungtinės tautos (UNCTAD).  Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. spalio 6 d. dalyvaus Vilniuje vyksiančiuose 18–20 valstybės tarnautojų kategorijų mokymuose „Informacinių technologijų ir telekomunikacijų strateginis valdymas“ ir 2016 m. spalio 7 d. „Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas“. Mokymo organizatorius Lietuvos viešojo administravimo institutas. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. rugsėjo 29 d. dalyvaus Vilniuje vyksiančiame seminare „Materialinė bankroto teisė“. Mokymo organizatorius Finansų ministerijos mokymo centras. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. rugsėjo 15 d. dalyvaus Vilniuje vyksiančiame seminare „Mokumo atkūrimo procedūros ir Europos Sąjungos nemokumo teisė“. Mokymo organizatorius Finansų ministerijos mokymo centras. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas atostogauja nuo 2016 m. liepos 7 iki liepos 22 d.
  1. 2016 m. liepos 7- 8 d. ir 2016 m. liepos 14 – 22 d. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
  2. 2016 m. liepos 11-13 d. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. birželio 16 d. dalyvaus Vilniuje vyksiančiuose 18-20 valstybės tarnautojų kategorijų mokymuose „Asmeninis vystymasis“. Mokymo organizatorius Lietuvos viešojo administravimo institutas. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. birželio 10 d. dalyvaus Palangoje vyksiančioje konferencijoje „Pokyčiai auditoriaus profesijoje“. Konferencijos organizatorius Lietuvos auditorių rūmai. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. gegužės 25-27 d. dalyvaus Prahoje (Čekijos Respublika) vyksiančioje Europos vertinimo konferencijoje. Konferencijos organizatorius Amerikos vertintojų asociacija Europos Sąjungos skyrius. Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks direktoriaus pavaduotojas Remigijus Rekerta.
 • Tarnybos direktorius Audrius Linartas 2016 m. balandžio 18-21 d. dalyvaus Londone (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) vyksiančiame posėdyje ,,Tarptautinės nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) 2016 metų plenarinis posėdis“. Posėdžio organizatorius Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (IFIAR). Tarnybos direktoriaus funkcijas laikinai atliks Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė.

Atnaujinta: 2020.10.12

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum