VERTINIMAS


EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI


2013 m. birželio 26 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013
dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012


LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI


Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas


KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-07-04 nutarimas Nr. 758 Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo kriterijų ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai

 1. Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba vienkartinai, profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašas
 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymas Nr. 1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
 3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-12-11 įsakymas Nr. 1K-422 "Dėl Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisyklių patvirtinimo"
 4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-07-17 įsakymas Nr. 1K-264 „Dėl Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo
 5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-05-17 įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo
 6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymas Nr. 1K-160 „Dėl Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso patvirtinimo
 7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymas Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo
 8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000-04-17/2000-04-14 įsakymas Nr. 120/101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos patvirtinimo
 9. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. birželio 28 d įsakymas Nr. 1K-244 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių skyrimo ir personalinės sudėties patvirtinimo

Lietuvos banko valdybos nutarimai

 1. Lietuvos banko valdybos 2012-06-14 nutarimas Nr. 03-133 “Dėl Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

 

Muitinės departamento direktoriaus įsakymai

 1. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-12-15 įsakymas Nr. 1B-1026 Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-361 „Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Tarptautiniai dokumentai

Tarptautiniai vertinimo standartai:

 1. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017 –  pirminė vertimo versija
 2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2013
 3. Tarptautiniai vertinimo standartai 2011 (neaktualūs nuo 2014-01-01)
 4. TVS 2011 Žodynėlis
 5. IVS 2011 Glossary

Techniniai informaciniai dokumentai:

 1. 1-asis techninis informacinis dokumentas
 2. 2-asis techninis informacinis dokumentas
 3. 3-iasis techninis informacinis dokumentas
 4. 4-asis techninis informacinis dokumentas

Europos vertinimo standartai:

 1. Europos vertinimo standartai 2016  
 2. European Valuation Standards 2016 
 3. EVS 6. Automated Valuation Models (AVMs) (2017)
 4. EVGN 11. The Valuer's Use of Statistical Tools (2017)

 

TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Dėl pirminių planinių patikrinimų 

 1. 2017-06-06 įsakymas Nr. V1-151 „Dėl Planinio turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo
 2. 2016-09-05 įsakymas Nr. V1-349 "Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo"
 3. 2016-01-29 įsakymas Nr. V1-25 "Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių skyrimo, kai juos skiria Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tvarkos patvirtinimo"
 4. 2016-01-29 įsakymas Nr. V1-24 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. B1-17 "Dėl Turto arba verslo vertintojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo koordinavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo"
 5. 2017-03-06 įsakymas Nr. V1-43 "Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V1-517 „Dėl 2017 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
 6. 2016-12-28 įsakymas Nr. V1-517 „Dėl 2017 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo 
 7. 2016-04-25 įsakymas Nr. V1-37 "Dėl UAB „TRANSPORTO STUDIJOS“ pirminio planinio veiklos patikrinimo pabaigos"
 8. 2016-04-18 įsakymas Nr. V1-142 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-14 įsakymo Nr. B1-253 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo“ ir 2015-12-14 įsakymo Nr. B1-254 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano vykdymo“ pakeitimo"
 9. 2016-04-13 įsakymas Nr. V1-136 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-14 įsakymo Nr. B1-253 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo“ ir 2015-12-14 įsakymo Nr. B1-254 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano vykdymo“ pakeitimo"
 10. 2016-02-10 įsakymas Nr. V1-37 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. B1-253 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo" ir 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 254 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo vykdymo" pakeitimo"
 11. 2015-12-14 įsakymas Nr. B1-253 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo"

Dėl paskesnių planinių patikrinimų

 1. 2016-12-28 įsakymas Nr. V1-519 „Dėl 2017 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo 
 2. 2016-05-19 įsakymas Nr. V1-203 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-251 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo" ir 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 252 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo vykdymo" pakeitimo
 3. 2016-05-17 įsakymas Nr. V1-184 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-10 įsakymo Nr. B1-251 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo“ ir 2015-12-10 įsakymo Nr. B1-252 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano vykdymo“ pakeitimo"
 4. 2016-04-13 įsakymas Nr. V1-138 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-10 įsakymo Nr. B1-251 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo“ ir 2015-12-10 įsakymo Nr. B1-252 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano vykdymo“ pakeitimo"
 5. 2016-03-24 įsakymas Nr. V1-101 "Dėl UAB „Matavimų centras“ paskesnio planinio veiklos patikrinimo pabaigos"
 6. 2016-03-07 įsakymas Nr. V1-74 "Dėl Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ paskesnio planinio veiklos patikrinimo pabaigos"
 7. 2016-03-03 įsakymas Nr. V1-70 "Dėl Osauhing Kinnisvaraekspert Tallinn filialp „BPE Lithuania“ paskesnio planinio veiklos patikrinimo pabaigos"
 8. 2016-02-15 įsakymas Nr. V1-48 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-251 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo" ir 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 252 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo vykdymo" pakeitimo"
 9. 2015-12-10 Tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. B1-251 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo"

 

Dėl kvalifikacijos pažymėjimų ir Išorės sąrašo
Tarnybos direktoriaus įsakymai
Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymai 

Atnaujinta: 2017.11.23

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum