Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Stasys Sipavičius 2017-03-29 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-42 bankroto administratoriui Stasiui Sipavičiui už Elgesio kodekso 6.3 ir 7.1 papunkčių pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vladimiras Denežkinas 2017-08-23 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-151 bankroto administratoriui Vladimirui Denežkinui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Darius Jasaitis 2017-09-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-170 bankroto administratoriui Dariui Jasaičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Linas Lobeckis 2017-09-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-176 bankroto administratoriui Linui Lobeckiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimgaudas Jacevičius 2017-10-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-188 bankroto administratoriui Rimgaudui Jacevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vilius Martišius 2017-10-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-190 bankroto administratoriui Viliui Martišiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Martynas Tilindė 2017-10-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-196 restruktūrizavimo administratoriui Martynui Tilindei už Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 4 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gintaras Grinius 2017-10-17 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-202 bankroto administratorui Gintarui Griniui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2017-10-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-207 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2017-10-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-208 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lauras Virgaila Mečkauskas 2017-10-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-220 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Artūras Šukevičius 2017-10-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-228 bankroto adminstratoriui Artūrui Šukevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2017-11-06 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-233 restruktūrizavimo administratoriui Mariui Tamošiūnui už Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiu o įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Algimantas Tunkūnas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Algimantui Tunkūnui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto b ei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Selverija Šemetienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Selverijai Šemetienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Valdas Kvederis 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Valdui Kvederiui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimantas Gagas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Rimantui Gagui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei ši uo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Mindaugas Česnulaitis 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Mindaugui Česnulaičiui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkt o bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lauras Virgaila Mečkauskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lina Žiupsnienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Linai Žiupsnienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ramutė Jurgelėnienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Ramutei Jurgelėnienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Zenonas Buivydas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Zenonui Buivydui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Laura Timinskaitė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Laurai Timinskaitei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto be i šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Juozas Baranskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Juozui Baranskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Artūras Leleiva 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Artūrui Leleivai už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vytautas Švetkauskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Vytautui Švetkauskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ovidija Žutautė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Ovidijai Žutautei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Edvardas Gelmanas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Edvardui Gelmanui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Danutė Kasparavičiūtė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Danutei Kasparavičiūtei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkt o bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Juozas Šukevičius 2017-11-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-249 bankroto administratoriui Juozui Šukevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Irena Prunskutė 2017-11-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-251 bankroto administratorei Irenai Prunskutei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto L ietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratori ų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gediminas Vienažindis 2017-11-21 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-268 bankroto administratoriui Gediminui Vienažindžiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirt into Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administ ratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2017-11-21 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-269 bankroto administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto L ietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratori ų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lauras Virgaila Mečkauskas Tarnybos direktoriaus 2017-11-23 įsakymu Nr. V4-270 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimantas Žiemelis 2017-11-24 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-271 bankroto administratoriui Rimantui Žiemeliui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto be i šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimantas Petkus 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 bankroto administratoriui Rimantui Petkui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei š iuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jonas Janulionis 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratoriui Jonui Janulioniui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Viktoras Boicovas 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratoriui Viktorui Boicovui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vilija Kimsienė 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratorei Vilijai Kimsienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Alvydas Šnapštys 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratoriui Alvydui Šnapščiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Alia Macesovič 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratorei Aliai Macesovič už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei ši uo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Leta Gečienė 2018-01-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 bankroto administratorei Letai Gečienei už Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtint o Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto adm inistratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažei dimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Laima Liuda Krisiūnienė 2018-01-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 bankroto administratorei Laimai Liudai Krisiūnienei už Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso , patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Giedrė Vaičienė 2018-02-01 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-67 bankroto administratorei Giedrei Vaičienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lie tuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto admin istratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeid imus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2018-02-23 Tarnybos direktoriaus 5sakymu nr. V4-98 bankroto administratoriui Mariui Tamošiūnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Li etuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 Dėl Bankroto admi nistratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tva rkos aprašo 3 ir 5 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Audrius Matijošius 2018-02-23 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-97 bankroto administratoriui Audriui Matijošiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įsatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Li etuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 Dėl Bankroto adminis tratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "Bankrovinga" 2017-02-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-31 bankroto administratoriui UAB Bankrovinga už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., 20 p. Ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, nustatytus, administruojant BUAB Samtukas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspė jimas.
UAB "Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas" 2017-04-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-58 bankroto administratoriui UAB Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas, už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 20 punkto, 22 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 5 dali es 14 punkto bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 bei 6.4 papunkčių, pažeidimus nustatytus atlikus patikrinimą, adminsitruojant jam paski rtų administruoti įmonių bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Pečiusta" 2017-04-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 bankroto administratoriui UAB Pečiusta už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 11 dalies, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 ir 10.2 papunkčių, pažeidimus, adminsitruojant BUAB Tutrix bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2017-04-20 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-68 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 32 str. 5 d., 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 punkto pažeidimus, nustaytus administruojant BUAB Litmaxas bankroto procesus, skirta nuobaud a - viešas įspėjimas.
UAB "BANKROTO LYDERIAI" 2017-05-12 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-79 bankroto administratoriui UAB BANKROTO LYDERIAI už Elgesio kodekso 11.3 papunkčio pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "ATENERGO" 2017-06-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 bankroto administratoriui UAB ATENERGO už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau - Elgesio kodeksas) 6.4 papunkčio, ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 punkto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.2 papunkčio bei ĮB Į 11 str. 5 d. 14 punkto ir Elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčių pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB CB Logistic bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-06-27 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-112 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 10, 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4. punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Redjolė, BIĮ L. Šantaro dirbtuvės, BUAB Medėja invest, bankrutavusios A. Tereso individualios įmonės ir BUAB Talsat bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
"Bankrotas LT", UAB 2017-06-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-113 bankroto administratoriui Bankrotas LT, UAB už Elgesio kodekso 6.3, 7.1 papunkčių ir ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-07-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-128 bankroto administratoriui UAB ,,Gudara už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-08-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-147 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 punkto ir 11 str. 5 d. 15 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-08-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-148 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2017-09-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 bankroto administratoriui UAB Vilniaus administratoriai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TAVO Sprendimas" 2017-09-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-165 bankroto administratoriui UAB Tavo sprendimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas" 2017-09-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-166 bankroto administratoriui UAB Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS PASLAUGŲ BIURAS 2017-09-20 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-172 bankroto administratoriui UAB Verslo administravimo ir teisės paslaugų biurui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "OSA" 2017-10-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-193 bankroto administratoriui UAB ,,OSA už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-10-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-230 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 1, 2, 14, 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
MB "Naujas puslapis" 2017-10-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-231 bankroto administratoriui MB Naujas puslapis už ĮBĮ 13¹ str. 1 d. ir 33 str. 1 d. 2 p. bei Elgesio kodekso 6.1, 6.3 ir 7.1 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-11-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-245 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 13 str. 4 dalies ir 11 str. 5 d. 15 punkto pažeidimus, administruojant UAB XXL PICA bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-11-27 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-272 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 33 str. 1 d. 2 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-12-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-281 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 p. ir Elgesio kodekso 6.2, 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Valreda bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Bankroto administravimo kontora, UAB 2018-01-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-15 bankroto administratoriui UAB Bankroto administravimo kontorai už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 ir 20 p. pažeidimus, administruojant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Eltera bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Ad acta" 2018-01-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-37 bankroto administratoriui UAB Ad acta už ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. ir Elgesio kodekso 6.1 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-01-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-50 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 12, 15 p. pažeidimus, administruojant BUAB Lucidus bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
MAŽOJI BENDRIJA GAMTUTĖ 2018.01.30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-58 bankroto administratoriui MB GAMTUTĖ už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
MB "Likvidavimas" 2018-02-01 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-71 bankroto administratoriui MB Likvidavimas už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB MAMBO TAIKA bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankroto vizija" 2018-02-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-74 bankroto administratoriui UAB Bankroto vizija už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Girista bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2018-02-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-76 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB LT Travel Club bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.

 

 

Atnaujinta: 2018.01.31

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum