Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Saulius Putrius 2018-06-12 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-201 bankroto administratoriui Sauliui Putriui už FABĮ 12 str. 2 d. 6 p. ir Elgesio kodekso 6.2 p. pažeidimus, administruojant Donato Gudo bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Giedrė Vaičienė 2018-06-15 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-202 bankroto administratorei Giedrei Vaičienei už ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p., 11 str. 6 d. ir Elgesio kodekso 6.1, 6.3, 9.2 p. pažeidimus, administravus BUAB Bioenergy Plus bankroto procesą, skirta nuobauda - vie šas įspėjimas.
Tomas Malinauskas Tarnybos direktoriaus 2018-09-10 įsakymu Nr. V4-252 bankroto administratoriui Tomui Malinauskui už Elgesio kodekso 11.4.1 ir 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vilius Martišius 2018-09-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-264 bankroto administratoriui Viliui Martišiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 ir 21 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Artūras Šukevičius 2018-09-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-265 bankroto adminstratoriui Artūrui Šukevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 ir 21 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Donatas Turkus Tarnybos direktoriaus 2018-09-19 įsakymu Nr. V4-263 bankroto administratoriui Donatui Turkui už Elgesio kodekso 11.4.1 ir 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Algimantas Tunkūnas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018-09-26 įsakymu Nr. V4-266 Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratoriui Algim antui Tunkūnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dė l Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. bal andžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Artūras Šukevičius Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018.09.26 įsakymu Nr. V4-266 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratoriui Artūr ui Šukevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. bala ndžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 ,,Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Viktoras Ramonas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018-09-26 įsakymu Nr. V4-266 Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratoriui Vikto rui Ramonui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Ba nkroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. baland žio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lina Žiupsnienė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018-09-26 įsakymu Nr. V4-266 Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratorei Linai Žiupsnienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl B ankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. baland žio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ramutė Jurgelėnienė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018-09-26 įsakymu Nr. V4-266 Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratorei Ramute i Jurgelėnienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,D ėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. ba landžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Zenonas Buivydas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018.09.26 įsakymu Nr. V4-266 Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratoriui Zenon ui Buivydui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl B ankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. baland žio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ovidija Žutautė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018-09-26 įsakymu Nr. V4-266 Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratorei Ovidij ai Žutautei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl B ankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. baland žio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Danutė Kasparavičiūtė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018-09-26 įsakymu Nr. V4-266 Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratorei Danute i Kasparavičiūtei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 , ,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vilius Martišius Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018.09.26 įsakymu Nr. V4-266 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratoriui Viliu i Martišiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl B ankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. baland žio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 ,,Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Valdas Kvederis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018.09.26 įsakymu Nr. V4-267 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratoriui Vald ui Kvederiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balan džio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 ,,Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Antanas Skarbauskas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2018.09.26 įsakymu Nr. V4-267 Dėl nuobaudos bankroto administratoriams skyrimo bankroto administratoriui Antan ui Skarbauskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 ,,Dė l Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. bal andžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3, 5, 6 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Antanas Skarbauskas 2018-09-28 įsakymu Nr. V4-269 bankroto administratoriui Antanui Skarbauskui už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus administruojant BUAB Kazauta skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Edvardas Gelmanas 2018-10-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-281 bankroto administratoriui Edvardui Gelmanui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto L ietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. bal andžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66, 3 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Linas Povilėnas 2018-10-26 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-290 bankroto administratoriui Linui Povilėnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lie tuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balan džio 18 d. įsakymu Nr. V4-66, 3 ir 8 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Mindaugas Česnulaitis 2018-12-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-337 bankroto administratoriui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respubliko s finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunktyje, Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo t varkos aprašo, patvirtinto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ddirektoriaus 2017 m. balandžio 18 įsakymu Nr. V4-66 ,,Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administrato rių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3 punke nustatytų reikalavimų pažeidimus, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ernestas Šapalas 2018-12-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-341 bankroto administratoriui Ernestui Šapalui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Li etuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunktyje, Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikac ijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ddirektoriaus 2017 m. balandžio 18 įsakymu Nr. V4-66 ,,Dėl Bankroto administratorių ir restruktūriza vimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 3 punke nustatytų reikalavimų pažeidimus, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jurij Grafman 2019-01-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., 10 str. 4 d. 3 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidi mus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jurij Grafman 2019-01-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-30 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 2 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.1, 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobau da - viešas įspėjimas.
Jurij Grafman 2019-02-06 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-44 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2019-03-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jolanta Lukošienė 2019-03-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 bankroto administratorei Jolantai Lukošienei už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Miroslava Vrublevskaja 2019-03-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-69 bankroto administratorei Miroslavai Vrublevskajai už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Inara Klimaitienė 2019-05-14 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-115 bankroto administratorei Inarai Klimaitienei už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "Gudara" 2018-06-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-199 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB A&R Tandem bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-06-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-204 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant Pauliaus Šliumpos įmonės bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-06-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-206 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant bankrutavusios Raimundo Sakalausko įmonės Liepona bankroto procesą, skirta nuo bauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-06-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-207 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., ĮBĮ 13(1) str. 2 d. 1 p., ĮBĮ 32 str. 2 p. pažeidimus, administruojant įmonių bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Bankroto centras, UAB 2018-06-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-211 bankroto administratoriui UAB Bankroto centras už ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto, 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto, 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Elgesio kodekso 6.1, 6.3, 6.4 papunkčių pažeidi mus, administruojant BUAB Kustodija bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2018-07-03 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-213 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Apsaugos garantas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-07-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-216 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p., Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant įmonių bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BankromaX" Tarnybos direktoriaus 2018-07-19 įsakymu Nr. V4-226 bankroto administratoriui UAB BankromaX už ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., 7 d. 4, 9 p., 11 str. 5 d. 2, 8, 14, 16, 20 p., 19 str. 1 d., 23 str. 5 p., 30 str. 3 d., 32 str. 2 d., Elgesio kodekso 6.1, 6.2, 6.3, 6. 4 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2015-08-21 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-208, galiojusių iki 2017-05-03, 3.1.1, 3.4.1 p. pažeidimus skirta nuoba uda - viešas įspėjimas.
UAB "ATENERGO" Tarnybos direktoriaus 2018-08-02 įsakymu Nr. V4-229 bankroto administratoriui UAB ATENERGO už Elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčių pažeidimus, administruojant BUAB Būstas plius bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Skolvalda" Tarnybos direktoriaus 2018-08-09 įsakymu Nr. V4-233 bankroto administratoriui UAB Skolvalda už FABĮ 12 str. 2 d. 2, 6 punktų pažeidimus, administravus Alvydo Puzino bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "PRIME LT" 2018-10-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-272 bankroto administratoriui UAB PRIME LT už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankrovinga" 2018-10-08 įsakymu Nr. V4-274 bankroto administratoriui UAB Bankrovinga už Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimą, nustatytą administruojant BUAB Samtukas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-11-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-302 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Farukhjon bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras 2018-11-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-308 bankroto administratoriui UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrui už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Mulidė bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-12-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-328 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p., 32 str. 2 d. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Centro skveras" 2018-12-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-378 bankroto administratoriui UAB ,,Centro skveras už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKROTO EIGA" 2018-12-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-379 bankroto administratoriui UAB ,,BANKROTO EIGA už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TAVO Sprendimas" 2018-12-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-380 bankroto administratoriui UAB ,,TAVO Sprendimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2019-01-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., 10 str. 4 d. 3 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidi mus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2019-01-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-30 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 2 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.1, 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobau da - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2019-02-06 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-44 bankroto administratoriams UAB Gudara ir Jurij Grafman už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., 32 str. 2 d. ir Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2019-03-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKROTO DEPARTAMENTAS LT" 2019-05-14 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-115 bankroto administratoriui UAB Bankroto departamentas LT už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.

 

 

Atnaujinta: 2018.01.31

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum