Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Darius Jasaitis 2017-09-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-170 bankroto administratoriui Dariui Jasaičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Linas Lobeckis 2017-09-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-176 bankroto administratoriui Linui Lobeckiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimgaudas Jacevičius 2017-10-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-188 bankroto administratoriui Rimgaudui Jacevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vilius Martišius 2017-10-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-190 bankroto administratoriui Viliui Martišiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Martynas Tilindė 2017-10-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-196 restruktūrizavimo administratoriui Martynui Tilindei už Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 4 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gintaras Grinius 2017-10-17 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-202 bankroto administratorui Gintarui Griniui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2017-10-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-207 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2017-10-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-208 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lauras Virgaila Mečkauskas 2017-10-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-220 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Artūras Šukevičius 2017-10-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-228 bankroto adminstratoriui Artūrui Šukevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2017-11-06 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-233 restruktūrizavimo administratoriui Mariui Tamošiūnui už Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiu o įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Algimantas Tunkūnas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Algimantui Tunkūnui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto b ei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Selverija Šemetienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Selverijai Šemetienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Valdas Kvederis 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Valdui Kvederiui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimantas Gagas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Rimantui Gagui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei ši uo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Mindaugas Česnulaitis 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Mindaugui Česnulaičiui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkt o bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lauras Virgaila Mečkauskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lina Žiupsnienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Linai Žiupsnienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ramutė Jurgelėnienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Ramutei Jurgelėnienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Zenonas Buivydas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Zenonui Buivydui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Laura Timinskaitė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Laurai Timinskaitei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto be i šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Juozas Baranskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Juozui Baranskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Artūras Leleiva 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Artūrui Leleivai už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vytautas Švetkauskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Vytautui Švetkauskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ovidija Žutautė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Ovidijai Žutautei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Edvardas Gelmanas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Edvardui Gelmanui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Danutė Kasparavičiūtė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Danutei Kasparavičiūtei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkt o bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Juozas Šukevičius 2017-11-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-249 bankroto administratoriui Juozui Šukevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Irena Prunskutė 2017-11-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-251 bankroto administratorei Irenai Prunskutei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto L ietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratori ų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gediminas Vienažindis 2017-11-21 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-268 bankroto administratoriui Gediminui Vienažindžiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirt into Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administ ratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2017-11-21 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-269 bankroto administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto L ietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratori ų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lauras Virgaila Mečkauskas Tarnybos direktoriaus 2017-11-23 įsakymu Nr. V4-270 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimantas Žiemelis 2017-11-24 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-271 bankroto administratoriui Rimantui Žiemeliui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto be i šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimantas Petkus 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 bankroto administratoriui Rimantui Petkui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei š iuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Jonas Janulionis 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratoriui Jonui Janulioniui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Viktoras Boicovas 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratoriui Viktorui Boicovui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vilija Kimsienė 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratorei Vilijai Kimsienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Alvydas Šnapštys 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratoriui Alvydui Šnapščiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Alia Macesovič 2017-11-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratorei Aliai Macesovič už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei ši uo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Leta Gečienė 2018-01-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 bankroto administratorei Letai Gečienei už Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtint o Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto adm inistratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažei dimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Laima Liuda Krisiūnienė 2018-01-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 bankroto administratorei Laimai Liudai Krisiūnienei už Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso , patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Giedrė Vaičienė 2018-02-01 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-67 bankroto administratorei Giedrei Vaičienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lie tuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto admin istratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeid imus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2018-02-23 Tarnybos direktoriaus įsakymu nr. V4-98 bankroto administratoriui Mariui Tamošiūnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Li etuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 Dėl Bankroto adminis tratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 ir 5 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Audrius Matijošius 2018-02-23 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-97 bankroto administratoriui Audriui Matijošiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įsatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Li etuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 Dėl Bankroto adminis tratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimgaudas Praninskas 2018-03-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-105 bankroto administratoriui Rimgaudui Praninskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtint o Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2 punkto ir šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 ir 5 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Giedrius Pavilionis 2018-03-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-111 bankroto administratoriui Giedriui Pavilioniui už Elgesio kodekso 9.2 papunkčio pažeidimą, nustatytą administruojant BUAB Baltic hub bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Martynas Klemka 2018-03-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-113 bankroto administratoriui Martynui Klemkai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Li etuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 Dėl Bankroto admi nistratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2 punkto ir šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvar kos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Eglė Kosauskienė 2018-03-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-122 bankroto administratorei Eglei Kosauskienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 Dėl Bankroto ad ministratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto paž eidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Zigmantas Vytautas Skirkevičius 2018-03-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-122 bankroto administratoriui Zigmantui Vytautui Skirkevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 D ėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraš o 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gediminas Krivickas 2018-04-27 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-179 bankroto administratoriui Gediminui Krivickui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 Dėl Bankroto a dministratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2 punkto ir šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo t varkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Saulius Putrius 2018-06-12 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-201 bankroto administratoriui Sauliui Putriui už FABĮ 12 str. 2 d. 6 p. ir Elgesio kodekso 6.2 p. pažeidimus, administruojant Donato Gudo bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Giedrė Vaičienė 2018-06-15 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-202 bankroto administratorei Giedrei Vaičienei už ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p., 11 str. 6 d. ir Elgesio kodekso 6.1, 6.3, 9.2 p. pažeidimus, administravus BUAB Bioenergy Plus bankroto procesą, skirta nuobauda - vie šas įspėjimas.
Tomas Malinauskas Tarnybos direktoriaus 2018-09-10 įsakymu Nr. V4-252 bankroto administratoriui Tomui Malinauskui už Elgesio kodekso 11.4.1 ir 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS PASLAUGŲ BIURAS 2017-09-20 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-172 bankroto administratoriui UAB Verslo administravimo ir teisės paslaugų biurui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "OSA" 2017-10-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-193 bankroto administratoriui UAB ,,OSA už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-10-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-230 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 1, 2, 14, 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
MB "Naujas puslapis" 2017-10-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-231 bankroto administratoriui MB Naujas puslapis už ĮBĮ 13¹ str. 1 d. ir 33 str. 1 d. 2 p. bei Elgesio kodekso 6.1, 6.3 ir 7.1 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-11-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-245 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 13 str. 4 dalies ir 11 str. 5 d. 15 punkto pažeidimus, administruojant UAB XXL PICA bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-11-27 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-272 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 33 str. 1 d. 2 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-12-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-281 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 p. ir Elgesio kodekso 6.2, 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Valreda bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Bankroto administravimo kontora, UAB 2018-01-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-15 bankroto administratoriui UAB Bankroto administravimo kontorai už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 ir 20 p. pažeidimus, administruojant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Eltera bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Ad acta" 2018-01-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-37 bankroto administratoriui UAB Ad acta už ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. ir Elgesio kodekso 6.1 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-01-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-50 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 12, 15 p. pažeidimus, administruojant BUAB Lucidus bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
MAŽOJI BENDRIJA GAMTUTĖ 2018.01.30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-58 bankroto administratoriui MB GAMTUTĖ už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
MB "Likvidavimas" 2018-02-01 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-71 bankroto administratoriui MB Likvidavimas už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB MAMBO TAIKA bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankroto vizija" 2018-02-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-74 bankroto administratoriui UAB Bankroto vizija už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Girista bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2018-02-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-76 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB LT Travel Club bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
"Bankrotas LT", UAB 2018-02-23 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-88 bankroto administratoriui UAB Bankrotas LT už ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p. ir Elgesio kodekso 6.3, 7.1, 9.2 p. pažeidimus, administravus BŽŪB Aves ūkis (šiuo metu - UAB Aves ūkis) bankroto procesą, skirta nuoba uda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2018-02-26 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-100 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Apsaugos garantas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "ATENERGO" Tarnybos direktoriaus 2018-03-02 įsakymu Nr. V4-103 bankroto administratoriui UAB ATENERGO už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 punktų ir Elgesio kodekso 6 punkto pažeidimus, administruojant BUAB Komforto pasaulis bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjima s.
Uždaroji akcinė bendrovė Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras 2018-03-23 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-124 bankroto administratoriui UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrui už ĮBĮ 33 str. 6 d. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Bajorkiemis bankroto procesą, skirta nuobauda - v iešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-06-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-199 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB A&R Tandem bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-06-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-204 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant Pauliaus Šliumpos įmonės bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-06-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-206 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant bankrutavusios Raimundo Sakalausko įmonės Liepona bankroto procesą, skirta nuo bauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-06-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-207 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., ĮBĮ 13(1) str. 2 d. 1 p., ĮBĮ 32 str. 2 p. pažeidimus, administruojant įmonių bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Bankroto centras, UAB 2018-06-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-211 bankroto administratoriui UAB Bankroto centras už ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto, 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto, 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Elgesio kodekso 6.1, 6.3, 6.4 papunkčių pažeidi mus, administruojant BUAB Kustodija bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2018-07-03 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-213 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant BUAB Apsaugos garantas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2018-07-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-216 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p., Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, administruojant įmonių bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BankromaX" Tarnybos direktoriaus 2018-07-19 įsakymu Nr. V4-226 bankroto administratoriui UAB BankromaX už ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., 7 d. 4, 9 p., 11 str. 5 d. 2, 8, 14, 16, 20 p., 19 str. 1 d., 23 str. 5 p., 30 str. 3 d., 32 str. 2 d., Elgesio kodekso 6.1, 6.2, 6.3, 6. 4 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2015-08-21 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-208, galiojusių iki 2017-05-03, 3.1.1, 3.4.1 p. pažeidimus skirta nuoba uda - viešas įspėjimas.
UAB "ATENERGO" Tarnybos direktoriaus 2018-08-02 įsakymu Nr. V4-229 bankroto administratoriui UAB ATENERGO už Elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčių pažeidimus, administruojant BUAB Būstas plius bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Skolvalda" Tarnybos direktoriaus 2018-08-09 įsakymu Nr. V4-233 bankroto administratoriui UAB Skolvalda už FABĮ 12 str. 2 d. 2, 6 punktų pažeidimus, administravus Alvydo Puzino bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.

 

 

Atnaujinta: 2018.01.31

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum