Viešai skelbiamos nuobaudos iki 2019-12-31

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Laima Buikienė 2019-12-16 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-326 bankroto administratorei Laimai Buikienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Šalnė Patkauskienė 2019-12-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-368 bankroto administratorei Šalnei Patkauskienei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Kęstutis Sadauskas Kęstučiui Sadauskui, kaip UAB ,,Vadybos apskaita“ vadovui, atsakingam už sprendimų priėmimą dėl darbuotojų priėmimo (atleidimo), už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-372 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
Kęstutis Stankus Kęstučiui Stankui, kaip UAB ,,Eksmokumas“ vadovui, atsakingam už sprendimų priėmimą dėl darbuotojų priėmimo (atleidimo), už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
Aurimas Valaitis Aurimui Valaičiui, kaip UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ vadovui, atsakingam už sprendimų priėmimą dėl darbuotojų priėmimo (atleidimo), už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-398 skirta nuobauda – viešas įspėjimas
Raminta Valiulienė Ramintai Valiulienei, kaip UAB ,,Tigesta“ vadovei, atsakingai už sprendimų priėmimą dėl darbuotojų priėmimo (atleidimo), už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu N r. V4-395 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "PROJEKTŲ INVESTICIJOS" 2019-12-16 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-324 bankroto administratoriui UAB „Projektų investicijos“ už planinio veiklos patikrinimo metu, administruojant BUAB ,,RAMJA“ bankroto procesą, nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 s traipsnio 4 dalies 3 punkto 6 dalį, 11 straipsnio 5 dalies 2 punkto, 8 punkto, 14 punkto, 16 punkto, 23 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bank roto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2 ir 6.4 papunkčių, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013-06-25 įsakymu Nr. V4-63 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo t aisyklių 3.1.3 ir 3.1.4 papunkčių pažeidimus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Mažoji bendrija "Penktas šansas" 2019-12-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-337 bankroto administratoriui mažajai bendrijai ,,Penktas šansas“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir r estruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "SLOVIS" 2019-12-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-336 bankroto administratoriui UAB ,,SLOVIS" už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu paž eidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Ultima optio" 2019-12-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-368 bankroto administratoriui UAB ,,Ultima optio“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Vadybos apskaita" Bankroto administratoriui UAB ,,Vadybos apskaita“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą atrankoje, už Bankroto ir restru ktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-372 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
UAB "Verslo ir bankroto konsultantai" 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-404 bankroto administratoriui UAB "Verslo ir bankroto konsultantai" už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Relina" 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-377 bankroto administratoriui UAB "Relina" už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo admini stratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TOP CONSULT" UAB „TOP CONSULT“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruk tūrizavimo administratorių elgesio kodek so 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
Eurobankrotas, UAB UAB „Eurobankrotas“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kode k so 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
UAB "Admivista" UAB „Admivista“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kode k s o 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
UAB "Eksmokumas" UAB „Eksmokumas“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruk tūrizavimo administratorių elgesio kodek so 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
Uždaroji akcinė bendrovė "PALTAJA" UAB „PALTAJA“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11 .4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
MB "Tavix" 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-373 bankroto administratoriui MB ,,Tavix“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo adminis tratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras Bankroto administratoriui UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą atrankoje, už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą, 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-398 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
UAB "Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras" UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruk tūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-399 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
UAB "Tigesta" Bankroto administratoriui UAB ,,Tigesta“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą atrankoje už Bankroto ir restruktūrizavi mo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-395 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum