Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Stasys Sipavičius 2017-03-29 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-42 bankroto administratoriui Stasiui Sipavičiui už Elgesio kodekso 6.3 ir 7.1 papunkčių pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vladimiras Denežkinas 2017-08-23 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-151 bankroto administratoriui Vladimirui Denežkinui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Darius Jasaitis 2017-09-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-170 bankroto administratoriui Dariui Jasaičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Linas Lobeckis 2017-09-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-176 bankroto administratoriui Linui Lobeckiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Irena Prunskutė 2017-10-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-186 bankroto administratorei Irenai Prunskutei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimgaudas Jacevičius 2017-10-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-188 bankroto administratoriui Rimgaudui Jacevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vilius Martišius 2017-10-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-190 bankroto administratoriui Viliui Martišiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gintaras Grinius 2017-10-17 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-202 bankroto administratorui Gintarui Griniui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vytautas Kucevičius 2017-10-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-209 bankroto administratoriui Vytautui Kucevičiui už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 13 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2017-10-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-207 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2017-10-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-208 bankroto administratorei Gražinai Šestak už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lauras Virgaila Mečkauskas 2017-10-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-220 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Artūras Šukevičius 2017-10-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-228 bankroto adminstratoriui Artūrui Šukevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Algimantas Tunkūnas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Algimantui Tunkūnui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto b ei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Selverija Šemetienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Selverijai Šemetienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Edvardas Stradomskis 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Edvardui Stradomskiui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Valdas Kvederis 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Valdui Kvederiui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rimantas Gagas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Rimantui Gagui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei ši uo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Mindaugas Česnulaitis 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Mindaugui Česnulaičiui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkt o bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lauras Virgaila Mečkauskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Lina Žiupsnienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Linai Žiupsnienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ramutė Jurgelėnienė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Ramutei Jurgelėnienei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Darius Puidokas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Dariui Puidokui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei š iuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gražina Šestak 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Gražinai Šestak už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei ši uo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Zenonas Buivydas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Zenonui Buivydui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Laura Timinskaitė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Laurai Timinskaitei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto be i šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Juozas Baranskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Juozui Baranskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Artūras Leleiva 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Artūrui Leleivai už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vytautas Švetkauskas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Vytautui Švetkauskui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Ovidija Žutautė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Ovidijai Žutautei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Edvardas Gelmanas 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriui Edvardui Gelmanui už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Danutė Kasparavičiūtė 2017-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratorei Danutei Kasparavičiūtei už Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 2 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkt o bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Juozas Šukevičius 2017-11-09 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-249 bankroto administratoriui Juozui Šukevičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Irena Prunskutė 2017-11-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-251 bankroto administratorei Irenai Prunskutei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto L ietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratori ų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Gediminas Vienažindis 2017-11-21 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-268 bankroto administratoriui Gediminui Vienažindžiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirt into Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administ ratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2017-11-21 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-269 bankroto administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto L ietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratori ų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STINKOMA" 2016-11-29 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-127 bankroto administratoriui UAB Stinkoma, už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 papunkč ių, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 2013 m. balandžio 17 d. Nr. 321 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 39 punkto pažeidimus, nustatytus atlikus neplaninį veiklos patikrinimą, adminsitruojant L. Karpalavičiaus IĮ Talka bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2016-12-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-150 bankroto administratoriui UAB Vilniaus administratoriai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 2 ir 14 punktų, Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015-08-21 įsakymu Nr. V-208, 3.1.1. punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2 016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286, 6.4. punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Donalita bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "ATENERGO" 2017-01-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui UAB Atenergo už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14, 16, 20 punktų ir Elgesio kodekso 11.2, 11.4 punktų pažeidimus, nustatytus administravus BUAB Aftalitana, skirta nuobauda - viešas įs pėjimas.
UAB "BANKRO" 2017-01-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-7 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 punkto pažeidimus, nustaytus administruojant BUAB Izagesta, BUAB Viking & Partners, BUAB Miroveda, B UAB Baltic construction bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TOP CONSULT" Tarnybos direktoriaus 2017-02-07 įsakymu Nr. V4-18 bankroto administratoriui UAB TOP CONSULT už ĮBĮ 19 straipsnio 1 dalies, Elgesio kodekso 6.1 bei 6.2 papunkčių, pažeidimus, administruojant BUAB European financial management center bankroto procesą, skir ta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankrovinga" 2017-02-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-31 bankroto administratoriui UAB Bankrovinga už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., 20 p. Ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, nustatytus, administruojant BUAB Samtukas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspė jimas.
UAB "Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas" 2017-04-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-58 bankroto administratoriui UAB Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas, už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 20 punkto, 22 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 5 dali es 14 punkto bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 bei 6.4 papunkčių, pažeidimus nustatytus atlikus patikrinimą, adminsitruojant jam paski rtų administruoti įmonių bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Pečiusta" 2017-04-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 bankroto administratoriui UAB Pečiusta už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 11 dalies, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 ir 10.2 papunkčių, pažeidimus, adminsitruojant BUAB Tutrix bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2017-04-20 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-68 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 32 str. 5 d., 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 punkto pažeidimus, nustaytus administruojant BUAB Litmaxas bankroto procesus, skirta nuobaud a - viešas įspėjimas.
UAB "BANKROTO LYDERIAI" 2017-05-12 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-79 bankroto administratoriui UAB BANKROTO LYDERIAI už Elgesio kodekso 11.3 papunkčio pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "ATENERGO" 2017-06-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 bankroto administratoriui UAB ATENERGO už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau - Elgesio kodeksas) 6.4 papunkčio, ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 punkto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.2 papunkčio bei ĮB Į 11 str. 5 d. 14 punkto ir Elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčių pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB CB Logistic bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-06-27 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-112 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 10, 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4. punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Redjolė, BIĮ L. Šantaro dirbtuvės, BUAB Medėja invest, bankrutavusios A. Tereso individualios įmonės ir BUAB Talsat bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
"Bankrotas LT", UAB 2017-06-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-113 bankroto administratoriui Bankrotas LT, UAB už Elgesio kodekso 6.3, 7.1 papunkčių ir ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-07-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-128 bankroto administratoriui UAB ,,Gudara už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-08-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-147 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 punkto ir 11 str. 5 d. 15 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-08-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-148 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2017-09-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 bankroto administratoriui UAB Vilniaus administratoriai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TAVO Sprendimas" 2017-09-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-165 bankroto administratoriui UAB Tavo sprendimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas" 2017-09-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-166 bankroto administratoriui UAB Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS PASLAUGŲ BIURAS 2017-09-20 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-172 bankroto administratoriui UAB Verslo administravimo ir teisės paslaugų biurui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "OSA" 2017-10-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-193 bankroto administratoriui UAB ,,OSA už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-10-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-230 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 1, 2, 14, 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
MB "Naujas puslapis" 2017-10-31 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-231 bankroto administratoriui MB Naujas puslapis už ĮBĮ 13¹ str. 1 d. ir 33 str. 1 d. 2 p. bei Elgesio kodekso 6.1, 6.3 ir 7.1 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-11-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-245 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 13 str. 4 dalies ir 11 str. 5 d. 15 punkto pažeidimus, administruojant UAB XXL PICA bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.

Atnaujinta: 2016.09.29

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum