Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Rimantas Petkus 2016-10-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-97 bankroto administratoriui Rimantui Petkui, už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies, t. y. pareigos drausti savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, pažeid imą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2016-10-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-107 bankroto administratoriui Rolandui Žvironui, už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies, t. y. pareigos drausti savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, paž eidimą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Stasys Sipavičius 2017-03-29 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-42 bankroto administratoriui Stasiui Sipavičiui už Elgesio kodekso 6.3 ir 7.1 papunkčių pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Vladimiras Denežkinas 2017-08-23 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-151 bankroto administratoriui Vladimirui Denežkinui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Darius Jasaitis 2017-09-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-170 bankroto administratoriui Dariui Jasaičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "BANKROTO EIGA" 2016-09-27 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-79 bankroto administratoriui UAB Bankroto eiga už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktų ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirti nto 2016-07-13 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-286, 6.4 punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Margivilė bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Pečiusta" 2016-10-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-82 bankroto administratoriui UAB Pečiusta, už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.3 ir 7.1 punktų p ažeidimus, nustatytus atlikus patikrinimą, adminsitruojant BUAB Tutrix bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB Administratorių kontora 2016-10-20 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-102 bankroto administratriui UAB Administratorių kontora už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies, t. y. pareigos drausti savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju dra udimu, pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankrovinga" 2016-11-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-110 bankroto administratoriui UAB Bankrovinga už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 punkto ir Elgesio kodekso 6.4 punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Stairalita bankroto procesą, skirta nuobauda - vieša s įspėjimas.
UAB "Bankrotų administravimas" 2016-11-15 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-115 bankroto administratoriui UAB Bankrotų administravimas, už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 15 punkto, 2013-06-03 BAB Raseinių melioracija kreditorių susirinkime p atvirtintos Informacijos teikimo tvarkos 1 punkto a) papunkčio, taip pat 2 bei 4 punktų pažeidimus, nustatytus atlikus patikrinimą, adminsitruojant BAB Raseinių melioracija bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STINKOMA" 2016-11-29 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-127 bankroto administratoriui UAB Stinkoma, už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 papunkč ių, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 2013 m. balandžio 17 d. Nr. 321 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 39 punkto pažeidimus, nustatytus atlikus neplaninį veiklos patikrinimą, adminsitruojant L. Karpalavičiaus IĮ Talka bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2016-12-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-150 bankroto administratoriui UAB Vilniaus administratoriai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 2 ir 14 punktų, Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015-08-21 įsakymu Nr. V-208, 3.1.1. punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2 016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286, 6.4. punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Donalita bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "ATENERGO" 2017-01-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui UAB Atenergo už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14, 16, 20 punktų ir Elgesio kodekso 11.2, 11.4 punktų pažeidimus, nustatytus administravus BUAB Aftalitana, skirta nuobauda - viešas įs pėjimas.
UAB "BANKRO" 2017-01-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-7 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 punkto pažeidimus, nustaytus administruojant BUAB Izagesta, BUAB Viking & Partners, BUAB Miroveda, B UAB Baltic construction bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TOP CONSULT" Tarnybos direktoriaus 2017-02-07 įsakymu Nr. V4-18 bankroto administratoriui UAB TOP CONSULT už ĮBĮ 19 straipsnio 1 dalies, Elgesio kodekso 6.1 bei 6.2 papunkčių, pažeidimus, administruojant BUAB European financial management center bankroto procesą, skir ta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankrovinga" 2017-02-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-31 bankroto administratoriui UAB Bankrovinga už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., 20 p. Ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus, nustatytus, administruojant BUAB Samtukas bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspė jimas.
UAB "Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas" 2017-04-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-58 bankroto administratoriui UAB Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas, už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 20 punkto, 22 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 5 dali es 14 punkto bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 bei 6.4 papunkčių, pažeidimus nustatytus atlikus patikrinimą, adminsitruojant jam paski rtų administruoti įmonių bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Pečiusta" 2017-04-10 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 bankroto administratoriui UAB Pečiusta už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 11 dalies, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 ir 10.2 papunkčių, pažeidimus, adminsitruojant BUAB Tutrix bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2017-04-20 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-68 bankroto administratoriui UAB BANKRO už ĮBĮ 32 str. 5 d., 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 punkto pažeidimus, nustaytus administruojant BUAB Litmaxas bankroto procesus, skirta nuobaud a - viešas įspėjimas.
UAB "BANKROTO LYDERIAI" 2017-05-12 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-79 bankroto administratoriui UAB BANKROTO LYDERIAI už Elgesio kodekso 11.3 papunkčio pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "ATENERGO" 2017-06-05 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 bankroto administratoriui UAB ATENERGO už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau - Elgesio kodeksas) 6.4 papunkčio, ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 punkto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.2 papunkčio bei ĮB Į 11 str. 5 d. 14 punkto ir Elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčių pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB CB Logistic bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-06-27 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-112 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 10, 14, 15, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4. punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Redjolė, BIĮ L. Šantaro dirbtuvės, BUAB Medėja invest, bankrutavusios A. Tereso individualios įmonės ir BUAB Talsat bankroto procesus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
"Bankrotas LT", UAB 2017-06-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-113 bankroto administratoriui Bankrotas LT, UAB už Elgesio kodekso 6.3, 7.1 papunkčių ir ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-07-28 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-128 bankroto administratoriui UAB ,,Gudara už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Gudara" 2017-08-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-147 bankroto administratoriui UAB Gudara už ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 punkto ir 11 str. 5 d. 15 punkto pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2017-08-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-148 bankroto administratoriui UAB Versluva už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2017-09-07 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 bankroto administratoriui UAB Vilniaus administratoriai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TAVO Sprendimas" 2017-09-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-165 bankroto administratoriui UAB Tavo sprendimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas" 2017-09-11 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-166 bankroto administratoriui UAB Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS PASLAUGŲ BIURAS 2017-09-20 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-172 bankroto administratoriui UAB Verslo administravimo ir teisės paslaugų biurui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalies pažeidimą skirta nuobauda - viešas įspėjimas.

Atnaujinta: 2016.09.29

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum