Įmonių skelbimas apie negalėjimą arba neketinimą vykdyti įsipareigojimus

 

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-22 „Dėl viešo skelbimo apie įmonės įsipareigojimų nevykdymą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje taisyklių patvirtinimo“, 2012 m. kovo 6 d. (Žin., 2012, Nr. 31-1482).

Neteko galios nuo 2016-01-01

 

Pavyzdinė prašymo forma

 

Įmonių, negalinčių arba neketinančių vykdyti įsipareigojimus, sąrašas

Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Buveinės adresas Vadovas (savininkas), vadovo (savininko) kontaktiniai duomenys Viešo paskelbimo data

Atnaujinta: 2016.11.09

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, faks. (8 5) 262 0782, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Iki reorganizavimo veikusių įstaigų svetainės:  www.aat.lt     www.atvi.lt

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum