E.Varžytynės

Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarimu Nr. 1475 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-17 nutarimo Nr. 321 „Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“) 5 p. nustatyta, kad varžytynės skelbiamos specialiojoje interneto svetainėje, kai specialiosios interneto svetainės tvarkytojas gauna išankstinį apmokėjimą už varžytynių vykdymą.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-09-11 įsakymu Nr. 1R-262 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei registrų centrui už skelbiamas elektronines varžytines dydžio patvirtinimo“ (toliau - Teisingumo ministro įsakymas) 1 p. patvirtintas 27,77 EUR atlyginimas mokamas Valstybės įmonei Registrų centrui už vienas skelbiamas varžytynes specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Su Teisingumo ministro įsakymu galite susipažinti adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b333190583911e5825682aa0fc6b8d5.

 

Valstybės įmonė Registrų centras informuoja, kad atliekant mokėjimą mokėjimo paskirties grafoje būtina nurodyti:

1. Juridinio arba fizinio asmens, kuris nurodytas ĮRBIS skelbimo eilutėje „Mokėtojas už varžytynes“ pavadinimą ir kodą arba vardą, pavardę ir asmens kodą.

2. Mokėjimo paskirtį – už e.varžytynių paskelbimą AIS.

Pvz., UAB „XXXXXX“, k. YYYYYYYYYYY, už e.varžytynių paskelbimą AIS,

arba

Pvz., bankroto administratorius Vardenis Pavardenis, a. k. 00000000000, už e.varžytynių paskelbimą AIS.

 

Mokėjimo paskirtyje nurodytas juridinis ar fizinis asmuo turi sutapti su ĮRBIS varžytynių skelbime nurodytu mokėtoju už e.varžytynes.

Atkreipiame dėmesį, kad avansinis mokėjimas už e.varžytynes yra priskiriamas mokėtojui per vieną darbo dieną nuo sumokėjimo dienos.

Taip pat, primename, kad vadovaujantis Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo nuostatomis, prie e.varžytynių skelbimo varžytynių vykdytojas turi pridėti turto planą, jeigu e.varžytynėse parduodamas nekilnojamasis turtas, kurio planas tvarkomas Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, ir turto nuotrauką (-as), išskyrus atvejus, kai e.varžytynėse parduodamas nematerialusis turtas.

 

Atsiskaitomosios sąskaitos (įmokoms už varžytynių paskelbimą):

Registro tvarkytojas

Banko pavadinimas

Banko sąskaita

VĮ Registrų centras

„Swedbank“, AB

LT677300010095519600

Luminor/DNB

LT944010042400050387

AB SEB bankas

LT477044060005572969

Luminor/Nordea

LT412140030001439456

AB „Citadele“ bankas

LT337290000000345816

AB Šiaulių bankas

LT227180300000345097

UAB Medicinos bankas

LT857230000000345067

Dėl apmokėjimo už e.varžytynių paskelbimą galima kreiptis, tel. (8 5) 268 8262, (8 5) 268 8343, el. p. ais.admin@registrucentras.lt. 

Kilus klausimų ar techninių nesklandumų pildant formas internetu, prašome kreiptis į vyr. specialistą Tomą Murniką, tel. (8 5) 2596772.

 

Atnaujinta: 2020.05.14

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum