TARNYBOS IŠVADOS DĖL VERTINIMO ATASKAITŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS


Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2016-09-05 įsakymo Nr. V1-349 "Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" 19 punktu, žemiau pateikiama informacija apie turto ir verslo vertinimo ataskaitų numerius, vertinimo ataskaitų parengimo datas, vertinimo sritis ir vertinimo ataskaitų atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

 

TARNYBOS IŠVADA DĖL VERTINIMO ATASKAITOS VERTINIMO ATASKAITA
Eil. Nr. Data Nr. Nustatyti pažeidimai Vertinimo ataskaitos atitiktis reikalavimams Surašymo data Nr. Vertinamo objekto tipas (NT, KT, V)
1.       2016.02.12 T-2(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 4, 13, 14 p. Neatitinka 2014.09.26 L140806 KT
2.       2016.02.12 T-1(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 4, 13, 14 p. Neatitinka 2014.09.22 L140916 KT
3.       2016.03.01 T-5(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.2, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2015.08.24 A-15-08-19-V113 NT
4.       2016.03.01 T-6(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2015.08.27 A-15-08-19-V114 NT
5.       2016.03.01 T-4(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2015.08.27 A-15-08-20-V118 NT
6.       2016.03.02 T-1(16)-I Atitinka 2015.11.27 1511/04 NT
7.       2016.03.25 T-8(16)-I    Atitinka 2014.12.04 ASIS-141236 KT
8.       2016.04.04 T-2(16)-I  Atitinka 2016.03.09 1603/02 NT
9.       2016.04.06 T-10(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p. Neatitinka 2014.07.10 141082 NT
10.    2016.04.22 T-11(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 83.5 p. Neatitinka 2014.06.05 23094 VAT_2014 JZE VHAN NT
11.    2016.04.22 T-12(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 83.5 p. Neatitinka 2015.05.27 28512 VAT_2015 JZE VHAN NT
12.    2016.04.22 T-14(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2 p. Neatitinka 2015.05.11 01-15-326 NT
13.    2016.04.22 T-13(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2 p. Neatitinka 2015.05.28 01-15-407 NT
14.    2016.04.22 T-17(16)-I   Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p. Neatitinka 2015.07.31 29662 VAT_2015 LVO VHAN NT
15.    2016.04.22 T-18(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 83.5., 30 p. Neatitinka 2015.06.22 29106 VAT_2015 ASP KAUN NT
16.    2016.04.22 T-19(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 83.5., 30 p. Neatitinka 2015.06.25 29108 VAT_2015 ASP KAUN NT
17.    2016.04.22 T-20(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 30 p. Neatitinka 2015.06.22 29110 VAT_2015 ASP KAUN NT
18.    2016.04.22 T-16(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p., 62.4 p. Neatitinka 2015.05.12 01-15-370 NT
19.    2016.04.22 T-15(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p. Neatitinka 2015.05.12 01-15-369 NT
20.    2016.04.25 T-21(16)-I Atitinka 2016.02.08 16/01-83 V
21.    2016.05.02 RC-3(16) Atitinka 2016.03.14 16-02-PN-18 NT
22.    2016.05.05 RC-4(16) Atitinka 2016.03.15 AL16/0309/1N NT
23.    2016.05.26 RC-5(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 7, 11, 13, 14 p., Metodikos 30 p., 58.1, 58.2, 62.4, 71.1, 83.5 p. Neatitinka 2016.03.22 160322/VS0772 NT
24.    2016.05.27 RC-6(16) Atitinka 2016.03.21 33912 VAT_2016 ADI VHAN NT
25.    2016.06.06 RC-7(16) Atitinka 2016.03.24 16-02. NT
26.    2016.06.06 RC-8(16) Atitinka 2016.03.25 MŽ16/03-076 NT
27.    2016.06.07 RC-10(16) Atitinka 2016.02.29 A16/0129/1 NT
28.    2016.06.07 RC-9(16) Atitinka 2016.03.22 16-01. NT
29.    2016.06.07 T-23(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0014 NT
30.    2016.06.07 T-22(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0013 NT
31.    2016.06.07 T-24(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0016 NT
32.    2016.06.07 T-25(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0008 NT
33.    2016.06.07 T-26(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0010 NT
34.    2016.06.13 RC-11(16) Atitinka 2016.03.30 MŽ16/03-081 NT
35.    2016.06.29 RC-12(16) Įstatymo 2 str. 2 d., 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p. Neatitinka 2016.03.31 30A0-1603-0012 NT
36.    2016.06.30 RC-13(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2016.04.14 1604/11 NT
37.    2016.07.05 RC-14(16) Įstatymo 22 str. 4 d.  13 p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2016.02.17 1602/02 NT
38.    2016.07.05 RC-18(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2016.02.04 1602/01a NT
39.    2016.07.05 RC-15(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 78.3, 83.5 p. Neatitinka 2016.02.24 1602/08 NT
40.    2016.07.05 RC-17(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.3, 62.4. p. Neatitinka 2016.03.01 1602/04 NT
41.    2016.07.05 RC-16(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.3,  62.4., 83.5. p. Neatitinka 2016.03.21 1603/01 NT
42.    2016.07.11 T-27(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 7  ir 13 p., Metodikos 8, 29, 71.4 p.  Neatitinka 2016.01.12 N160105 KT
43.    2016.08.01 T-28(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2., 62.3., p. Neatitinka 2015.04.02 15-25 NT
44.    2016.08.01 T-29(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2., 62.3., p. Neatitinka 2015.04.02 15-26 NT
45.    2016.08.08 T-30(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p. Neatitinka 2016.02.09 A-16-02-09-IJ23 NT
46.    2016.09.01 T-31(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-19 (10907951) NT
47.    2016.09.01 T-35(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-20 (10907951) NT
48.    2016.09.01 T-36(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-21 (10909192) NT
49.    2016.09.01 T-32(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-22 (10909092) NT
50.    2016.09.01 T-33(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-23 (10907951) NT
51.    2016.09.01 T-34(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-24 (10909077) NT
52.    2016.09.01 T-37(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-25 (10909086) NT
53.    2016.09.02 T-38(16)-I Atitinka 2015.04.02 15-27 NT
54.    2016.09.02 T-39(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d.  13 p.,  Metodikos  30, 43 p. Neatitinka 2015.10.09 MVP13-02-01 V
55.    2016.09.20 RC-19(16) Atitinka 2016.02.03 16/02-111 NT
56.    2016.10.07 T-45(16)-I Atitinka 2015.11.04 01-15-627 NT
57.    2016.10.07 T-44(16)-I Atitinka 2015.11.04 01-15-626 NT
58.    2016.10.07 T-40(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-622 NT
59.    2016.10.07 T-41(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-623 NT
60.    2016.10.07 T-42(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-624 NT
61.    2016.10.07 T-43(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-625 NT
62.    2016.10.07 T-44(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-626 NT
63.    2016.10.07 T-45(16)-I Atitinka 2015.11.04 01-15-627 NT
64.    2016.10.10 T-46(16)-I Atitinka 2015.04.24 01-15-241 NT
65.    2016.10.10 T-47(16)-I Atitinka 2015.04.29 01-15-257 NT
66.    2016.10.17 T-48(16)-I Atitinka 2016.05.06 2016/D035 NT
67.    2016.11.09 T-50(16)-I Atitinka 2016.03.18 2016/D018 NT
68.    2016.11.09 T-49(16)-I Atitinka 2016.03.18 2016/D017 NT
69.    2016.11.09 T-51(16)-I Atitinka 2016.03.18 2016/D020 NT
70.    2016.11.23 T-52(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(3)S NT
71.    2016.11.23 T-53(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(5)S NT
72.    2016.11.23 T-54(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(6)S NT
73.    2016.11.23 T-55(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(7)S NT
74.    2016.11.23 T-56(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(8)S NT
75.    2016.11.23 T-57(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(10)S NT
76.    2016.11.23 T-58(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(11)S NT
77.    2016.11.23 T-59(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(12)S NT
78.    2016.11.23 T-60(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(14)S NT
79.    2016.11.23 T-61(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(15)S NT
80.    2016.11.23 T-62(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(16)S NT
81.    2016.11.23 T-63(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(18)S NT
82.    2016.11.23 T-64(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(19)S NT
83.    2016.11.23 T-65(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(20)S NT
84.    2016.11.23 T-66(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(21)S NT
85.    2016.11.23 T-67(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(24)S NT
86.    2016.11.23 T-68(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(25)S NT
87.    2016.11.23 T-69(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(27)S NT
88.    2016.11.23 T-70(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(28)S NT
89.    2016.11.23 T-71(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(29)S NT
90.    2016.11.23 T-72(16)-I    Įstatymo 2 str. 2 , 12p., 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 57, 58.2, 60, 62.3, 62.4, 72, 78, 81, 83.2, 83.3, 83.5 p. Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(2)S NT
91.    2016.11.23 T-73(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(4)S NT
92.    2016.11.23 T-74(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(9)S NT
93.    2016.11.23 T-75(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(26)S NT
94.    2016.11.23 T-76(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(17)S NT
95.    2016.11.23 T-77(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.27 15/10-123(1)S NT
96.                      2016.11.23 T-78(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(22)S NT
97.                      2016.11.23 T-79(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(23)S NT
98.                      2016.11.23 T-80(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(13)S NT
99.                      2016.11.23 T-81(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(30)S NT
100.                    2016.11.29 T-82(16)-I    Atitinka 2015.04.27 01-15-254 NT
101.                    2016.12.27 T-83(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 57, 58.2, 62.4, 83.2, 83.5 p.  Neatitinka 2015.04.27 01-15-242 NT
102.                    2016.12.27 T-84(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 57, 58.2, 62.4 p.  Neatitinka 2015.04.28 01-15-243 NT
103.                    2017.01.20 GT3-1 Atitinka 2016.08.11 16/07-614 NT
104.                    2017.01.20 GT3-2 Atitinka 2016.08.11 16/07-615 NT
105.                    2017.01.20 GT3-3 Atitinka 2016.08.12 16/07-616 NT
106.                    2017.01.20 GT3-4 Atitinka 2016.08.12 16/07-617 NT
107.                    2017.01.20 GT3-5 Atitinka 2016.08.11 16/08-752 NT
108.                    2017.01.20 GT3-6 Atitinka 2016.08.12 16/08-753 NT
109.                    2017.01.20 GT3-7 Atitinka 2016.08.16 16/07-610 NT
110.                    2017.01.20 GT3-8 Atitinka 2016.08.16 16/07-611 NT
111.                    2017.01.20 GT3-9 Atitinka 2016.08.11 16/07-612 NT
112.                    2017.01.20 GT3-10 Atitinka 2016.08.11 16/07-613 NT
113.                    2017.01.30 GT3-11 Atitinka 2016.09.27 2544(VIL):16 (su 2016-11-22 patikslinimu) NT, KT
114.                    2017.02.10 GT3-12 Atitinka 2015.10.23 01-15-683 NT
115.                    2017.02.10 GT3-13 Atitinka 2016.08.05 16-07-120 (su 2016-11-25 patikslinimu) NT
116.                    2017.02.10 GT3-14 Atitinka 2016.05.27 16-N05-68 NT
117.                    2017.02.10 GT3-15 Atitinka 2016.05.27 16-N05-69 NT
118.                    2017.02.10 GT3-16 Atitinka 2016.05.27 16-N05-70 NT
119.                    2017.02.10 GT3-17 Atitinka 2016.05.27 16-N05-71 NT
120.                    2017.02.10 GT3-18 Atitinka 2016.05.27 16-N05-72 NT
121.                    2017.02.23 GT3-19 Atitinka 2016.07.19 1607400 NT
122.                    2017.02.23 GT3-20 Atitinka 2016.07.19 1607401 NT
123.                    2017.02.23 GT3-21 Atitinka 2016.07.19 1607402 NT
124.                    2017.02.23 GT3-22 Atitinka 2016.07.19 1607403 NT
125.                    2017.02.24 GT3-23 Atitinka 2016.07.21 16-N07-13 NT
126.                    2017.03.06 GT3-24 Atitinka 2015.01.14 01-15-045 NT
127.                    2017.03.06 GT3-25 Atitinka 2015.01.12 01-15-020 NT
128.                    2017.03.06 GT3-26 Atitinka 2015.01.22 01-15-039 NT
129.                    2017.03.06 GT3-27 Atitinka 2015.01.12 01-15-022 NT
130.                    2017.03.06 GT3-28 Atitinka 2015.01.08 01-15-016 NT
131.                    2017.03.06 GT3-29 Atitinka 2015.02.03 01-15-007 NT
132.                    2017.03.06 GT3-30 Atitinka 2016.10.24 NT 16-08-06 NT
133.                    2017.03.06 GT3-31 Atitinka 2015.02.03 01-15-008 NT
134.                    2017.03.06 GT3-32 Atitinka 2015.01.08 01-15-015 NT
135.                    2017.03.06 GT3-33 Atitinka 2015.01.09 01-15-017  NT
136.                    2017.03.06 GT3-34 Atitinka 2015.01.09 01-15-018 NT
137.                    2017.03.06 GT3-35 Atitinka 2015.01.12 01-15-023 NT
138.                    2017.03.06 GT3-36 Atitinka 2015.01.13 01-15-025 NT
139.                    2017.03.06 GT3-37 Atitinka 2015.01.08 01-15-019 (su patikslinimu) NT
140.                    2017.03.06 GT3-38 Atitinka 2015.01.13 01-15-024 NT
141.                    2017.03.06 GT3-39 Atitinka 2015.01.13 01-15-026 NT
142.                    2017.03.09 GT3-40 Atitinka 2015.01.16 01-15-033 NT
143.                    2017.03.09 GT3-41 Atitinka 2015.01.15 01-15-032 NT
144.                    2017.03.10 GT3-42 Atitinka 2016.04.21 16/194 NT NT
145.                    2017.03.10 GT3-43 Atitinka 2016.08.09 16/432 NT (su patikslinimu) NT
146.                    2017.03.10 GT3-44 Atitinka 2016.11.16 16-208-31 KT
147.                    2017.03.31 GT3-45 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p. Neatitinka 2015.09.02 2015.08.07 NT
148.                    2017.04.21 GT3-46 Įstatymo 22 str. 4 d. 11, 13 p., Metodikos 30, 102.1, 102.2, 102.6, 107.1, 107.5, 113 p. Neatitinka 2016.04.14 16-V04-01 V
149.                    2017.04.21 GT3-47 Atitinka 2016.09.30 16/09-873 NT
150.                    2017.04.21 GT3-48 Atitinka 2016.09.30 16/09-874 NT
151.                    2017.04.21 GT3-49 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.09.30 16/09-876 NT
152.                    2017.04.21 GT3-50 Atitinka 2016.09.30 16/09-877 NT
153.                    2017.04.21 GT3-51 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2016.09.30 16/09-878 NT
154.                    2017.04.21 GT3-52 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.09.30 16/09-879 NT
155.                    2017.04.21 GT3-53 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.09.27 16/09-880 NT
156.                    2017.04.21 GT3-54 Atitinka 2016.09.30 16/09-899 NT
157.                    2017.04.21 GT3-55 Atitinka 2016.09.30 16/09-919 NT
158.                    2017.04.21 GT3-56 Atitinka 2016.09.30 16/09-875 NT
159.                    2017.05.02 GT3-57 Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 9, 11, 13 p., Metodikos 31.1, 44, 92.1, 102.6, 107.1, 109 p. Neatitinka 2013.11.26 1309/63 V
160.                    2017.05.02 GT3-58 Atitinka 2014.04.29 VZ-070 (2014/04) NT
161.                    2017.05.02 GT3-59 Atitinka 2014.09.30 VZ-155 (2014/09) NT
162.                    2017.05.02 GT3-60 Atitinka 2014.09.30 VZ-161 (2014/09) NT
163.                    2017.05.02 GT3-61 Atitinka 2014.09.30 VZ-163 (2014/09) NT
164.                    2017.05.02 GT3-62 Atitinka 2014.10.31 VZ-186 (2014/10) NT
165.                    2017.05.02 GT3-63 Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 11, 13 p., Metodikos 102.6, 107.1, 109 p. Neatitinka 2014.05.15 1309/62 V
166.                    2017.05.02 GT3-64 Atitinka 2016.12.20 16-R12-44 KT
167.                    2017.05.08 GT3-65 Neatitinka  Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-502 NT
168.                    2017.05.08 GT3-66 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-503 NT
169.                    2017.05.08 GT3-67 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-504 NT
170.                    2017.05.08 GT3-68 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-505 NT
171.                    2017.05.08 GT3-69 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-506 NT
172.                    2017.05.08 GT3-70 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-507 NT
173.                    2017.05.08 GT3-71 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-508 NT
174.                    2017.05.08 GT3-72 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 35.3, 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-509 NT
175.                    2017.05.08 GT3-73 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-510 NT
176.                    2017.05.08 GT3-74 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-511 NT
177.                    2017.05.09 GT3-75 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31080 VAT_2015 TJO VHAN NT
178.                    2017.05.09 GT3-76 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos  62.3, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31098 VAT_2015 TJO VHAN NT
179.                    2017.05.09 GT3-77 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31106 VAT_2015 TJO VHAN NT
180.                    2017.05.09 GT3-78 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31108 VAT_2015 TJO VHAN NT
181.                    2017.05.09 GT3-79 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31126 VAT_2015 TJO VHAN NT
182.                    2017.05.11 GT2-1 Atitinka 2016.12.01 1611/09 NT
183.                    2017.05.11 GT2-2 Atitinka 2016.12.01 1611/10 NT
184.                    2017.05.15 GT2-3 Atitinka 2017.01.31 NT 17-01-23 NT
185.                    2017.05.15 GT2-4 Atitinka 2017.02.15 1612/05 NT
186.                    2017.05.15 GT2-5 Atitinka 2017.03.21 17-03-PLN-10 NT
187.                    2017.05.15 GT2-6 Atitinka 2016.12.16 1612/02A NT
188.                    2017.05.18 GT2-7 Atitinka 2017.03.29 MŽ17/03-071 NT
189.                    2017.05.22 GT2-8 Atitinka 2017.03.21 LT-17-03-20-1999 NT
190.                    2017.05.22 GT3-80 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610437 NT
191.                    2017.05.22 GT3-81 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610430 NT
192.                    2017.05.22 GT3-82 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610431 NT
193.                    2017.05.22 GT3-83 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610432 NT
194.                    2017.05.22 GT3-84 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610433 NT
195.                    2017.05.22 GT3-85 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610434 NT
196.                    2017.05.22 GT3-86 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610435 NT
197.                    2017.05.22 GT3-87 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610436 NT
198.                    2017.05.23 GT3-88 Atitinka 2016.09.30 NT 16-05-32/1 NT
199.                    2017.05.23 GT3-89 Atitinka 2016.09.30 NT 16-05-32/2 NT
200.                    2017.05.23 GT3-90 Atitinka 2016.09.30 NT 16-05-32/3 NT
201.                    2017.05.23 GT3-91 Atitinka 2016.09.30 NT 16-05-32/4 NT
202.                    2017.05.23 GT3-92 Atitinka 2016.09.30 16-208-08/01 KT
203.                    2017.05.23 GT3-93 Atitinka 2016.09.30 16-208-08/02 KT
204.                    2017.05.23 GT3-94 Atitinka 2016.09.30 16-208-08/03 KT
205.                    2017.05.24 GT3-95 Atitinka 2016.12.05 1611447 NT
206.                    2017.05.24 GT3-96 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2 p. Neatitinka 2016.12.01 16-N11-98 NT
207.                    2017.05.24 GT3-97 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-515 NT
208.                    2017.05.24 GT3-98 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 62.4 p. Neatitinka 2016.12.05 1611446 NT
209.                    2017.05.24 GT3-99 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 35.1, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.05 1611445 NT
210.                    2017.05.24 GT3-100 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 35.1, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.05 1611444 NT
211.                    2017.05.24 GT3-101 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-517 NT
212.                    2017.05.24 GT3-102 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-513 NT
213.                    2017.05.24 GT3-103 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-516 NT
214.                    2017.05.24 GT3-104 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-514 NT
215.                    2017.05.26 GT2-9 Atitinka 2017.03.02 1702/02 NT
216.                    2017.05.26 GT2-10 Atitinka 2017.03.02 1702/03 NT
217.                    2017.05.26 GT2-11 Atitinka 2017.03.02 1702/04 NT
218.                    2017.05.29 GT2-12 Atitinka 2017.03.17 17-03-35 NT
219.                    2017.05.31 GT2-13 Atitinka 2017.02.21 1702/08 NT
220.                    2017.06.01 GT2-14 Atitinka 2017.03.30 17-03-PN-24 NT
221.                    2017.06.01 GT3-105 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 43, 58.2, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2016.11.02 16-N10-90 NT
222.                    2017.06.02 GT2-15 Atitinka 2017.01.29 1701/08 NT
223.                    2017.06.07 GT2-16 Atitinka 2017.03.28 RE17-004 NT
224.                    2017.06.12 GT2-17 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 37, 58.1, 58.2 p. Neatitinka 2017.03.21 1703525 NT
225.                    2017.06.12 GT2-18 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 37, 58.1, 58.2 p. Neatitinka 2017.03.21 1703516 NT
226.                    2017.06.20 GT3-106 Įstatymo 22 str. 4 d. 9, 10, 11, 13, 14 p., Metodikos 29, 44, 55, 62.1, 66, 71.1, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2017.01.11 16-I-041 NT
227.                    2017.06.23 GT3-107 Atitinka 2017.01.16 VD/274-6/16 NT
228.                    2017.06.23 GT3-108 Atitinka 2014.02.17 NT 17-02-05 NT
229.                    2017.06.23 GT3-109 Atitinka 2017.01.20 VD/274-5/16 NT
230.                    2017.06.27 GT3-110 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 71.5 p. Neatitinka 2016.11.22 161096 NT
231.                    2017.06.28 GT2-19 Atitinka 2017.06.14 17-06-PN-14 NT
232.                    2017.07.24 GT3-111 Atitinka 2017.01.31 10A0-1701-0039 NT
233.                    2017.07.24 GT3-112 Atitinka 2017.01.16 VD/274-3/16 NT
234.                    2017.07.24 GT3-113 Atitinka 2017.02.17 VD/274-4/16 (su 2017-06-16 patikslinimu) NT
235.                    2017.08.01 GT3-114 Įstatymo 22 str. 4 d. 10, 13 p., Metodikos 67.1, 68.1 p.  Neatitinka 2017.03.23 17-I-015 NT
236.                    2017.08.10 GT3-115 Atitinka 2017.03.29 171117 NT
237.                    2017.08.10 GT3-116 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 67.1, 68, 78, 83.4, 83.5 p. Neatitinka 2017.05.18 17/308/1 NT NT
238.                    2017.08.11 GT3-117 Atitinka 2017.01.16 VD/274-1/16 NT
239.                    2017.08.11 GT3-118 Atitinka 2017.01.16 VD/274-2/16 NT
240.                    2017.08.14 GT3-119 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 38, 58.1, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2012.06.27 837/91-12 NT
2017.08.16 GT3-120 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 29, 38, 58.1, 62.2, 62.4, 66, 71.1, 72, 83.1 p. Neatitinka 2012.09.26 882/136-12 NT
2017.08.16 GT3-121 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 29, 38, 58.1, 62.2, 62.4, 66, 71.1, 72, 83.1 p. Neatitinka 2012.06.25 840/94-12 NT
241.                    2017.08.24 GT3-122 Atitinka 2017.05.29 NT 17-04-09/3 NT
242.                    2017.08.24 GT3-123 Atitinka 2017.05.29 NT 17-04-09/1 NT
243.                    2017.08.24 GT3-124 Atitinka 2017.04.14 17-04-03/1 NT
244.                    2017.08.24 GT3-125 Atitinka 2017.04.14 17-04-03/2 NT
245.                    2017.08.24 GT3-126 Atitinka 2017.04.14 17-04-03/3 NT
246.                    2017.08.24 GT3-127 Atitinka 2017.04.28 17-204-34 KT
247.                    2017.08.25 GT3-128 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.3 p. Neatitinka 2017.01.27 2017/01-06 (su patikslinimu) NT
248.                    2017.08.25 GT3-129 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 62.2, 62.3 p. Neatitinka 2017.01.27 2017/01-05 (su patikslinimu) NT
249.                    2017.08.25 GT3-130 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p., 62.4 p. Neatitinka 2016.08.25 37608 VAT_2016 SVA VHAN NT
250.                    2017.09.11 GT3-131 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 71.5 p. Neatitinka 2014.11.17 1166 KT
251.                    2017.09.12 GT3-132 Atitinka 2017.03.31 17/125 NT (su patikslinimu) NT
252.                    2017.09.12 GT3-133 Atitinka 2017.03.31 17/129 NT (su patikslinimu) NT
253.                    2017.09.12 GT3-134 Atitinka 2017.05.25 17/05-230 NT
254.                    2017.09.12 GT3-135 Atitinka 2017.05.25 17/05-231 NT
255.                    2017.09.12 GT3-136 Atitinka 2017.05.25 17/05-232 NT
256.                    2017.09.12 GT3-137 Atitinka 2017.05.25 17/05-234 NT
257.                    2017.09.14 GT3-138 Atitinka 2017.05.15 1704560 NT
258.                    2017.09.14 GT3-139 Atitinka 2017.05.09 1704559 NT
259.                    2017.09.14 GT3-140 Atitinka 2017.05.09 1704558 NT
260.                    2017.09.14 GT3-141 Atitinka 2017.05.09 1704557 NT
261.                    2017.09.14 GT3-142 Atitinka 2017.05.08 1704556 NT
262.                    2017.09.14 GT3-143 Atitinka 2017.05.12 1704555 NT
263.                    2017.09.14 GT3-144 Atitinka 2017.05.09 1704554 NT
264.                    2017.09.14 GT3-145 Atitinka 2017.05.09 1704553 NT
265.                    2017.09.18 GT3-146 Atitinka 2017.05.15 1704568 (su patikslinimu  Nr. 17/09-6) NT
266.                    2017.09.18 GT3-147 Atitinka 2017.05.16 1704567 NT
267.                    2017.09.18 GT3-148 Atitinka 2017.05.15 1704566 NT
268.                    2017.09.18 GT3-149 Atitinka 2017.05.15 1704565 NT
269.                    2017.09.18 GT3-150 Atitinka 2017.05.15 1704564 NT
270.                    2017.09.18 GT3-151 Atitinka 2017.05.18 1704563 NT
271.                    2017.09.18 GT3-152 Atitinka 2015.05.15 1704562 NT
272.                    2017.09.18 GT3-153 Atitinka 2015.05.19 1704561 NT
273.                    2017.09.19 GT3-154 Atitinka 2017.08.10 17/463 NT NT
274.                    2017.09.22 GT3-155 Atitinka 2017.06.21 1610430/P NT
275.                    2017.09.22 GT3-156 Atitinka 2017.06.21 1610432/P NT
276.                    2017.09.22 GT3-157 Atitinka 2017.06.21 1610433/P NT
277.                    2017.09.22 GT3-158 Atitinka 2017.06.21 1610434/P NT
278.                    2017.09.22 GT3-159 Atitinka 2017.06.21 1610435/P NT
279.                    2017.09.25 GT3-160 Atitinka 2017.06.21 1610437/P NT
280.                    2017.10.09 GT2-20 Atitinka 2017.01.23 PN-17-041 NT
281.                    2017.10.20 GT2-21 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2 p. Neatitinka 2017.03.28 A-17-03-27-I112 NT
282.                    2017.10.24 GT3-161 Atitinka 2015.01.09 A14/1209/1N NT
283.                    2017.10.26 GT3-162 Atitinka 2017.07.04 NT 17-05-40 NT
284.                    2017.10.31 GT3-163 Įstatymo 22 str. 4 d. 4p., 13 p., 14 p., Metodikos 35.2, 62.3, 71.5 p. Neatitinka 2014.08.14 14/242 NT VS NT
285.                    2017.11.06 GT3-164 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.11.11 1611/01 NT
286.                    2017.11.14 GT3-165 Atitinka 2017.08.21 A17/0721/01V V
287.                    2017.11.23 GT3-166 Atitinka 2017.07.24 NT 17-06-39/1 NT
288.                    2017.11.23 GT3-167 Atitinka 2017.08.03 NT 17-06-39/2 NT
289.                    2017.11.23 GT3-168 Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p., Metodikos 58.1, 58.2, 62.3, 83.5 p. Neatitinka 2017.08.11 17/08-129S NT
290.                    2017.11.29 GT3-169 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2017.08.31 17-08-91 NT
291.                    2017.11.29 GT3-170 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 66, 67.2 p. Neatitinka 2017.08.18 17-08-85 NT
292.                    2017.12.01 GT3-171 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2017.09.04 17-08-90 NT
293.                    2017.12.06 GT3-172 Atitinka 2017.09.22 171148 NT
294.                    2017.12.19 GT3-173 Atitinka 2017.06.21 1610431/P (su 2017-09-14 priedu Nr. 17/09-7) NT
295.                    2017.12.19 GT3-174 Atitinka 2017.06.21 1610436/P NT
296.                    2017.12.22 GT3-175 Įstatymo 22 str. 4 d. 10, 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 78.1, 83.3 p. Neatitinka 2016.05.31 16-N05-79 NT
297.                    2017.12.22 GT3-176 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 78.1, 83.3 p. Neatitinka 2016.08.05 16-N08-83 NT
298.                    2017.12.22 GT3-177 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2 p. Neatitinka 2017.05.01 17-N05-48 NT
299.                    2017.12.22 GT3-178 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 78.1, 78.2, 83.5, 84.4 p. Neatitinka 2017.02.22 17/052 NT NT
300.                    2018.01.04 GT3-1 Atitinka 2017.09.13 17-08-92-14 NT
301.                    2018.01.04 GT3-2 Atitinka 2017.09.13 17-08-92-13 NT
302.                    2018.01.04 GT3-3 Atitinka 2017.09.13 17-08-92-12 NT
303.                    2018.01.04 GT3-4 Atitinka 2017.09.11 17-08-92-11 NT
304.                    2018.01.04 GT3-5 Atitinka 2017.09.08 17-08-92-10 NT
305.                    2018.01.04 GT3-6 Atitinka 2017.09.07 17-08-92-09 NT
306.                    2018.01.04 GT3-7 Atitinka 2017.09.05 17-08-92-07 NT
307.                    2018.01.04 GT3-8 Atitinka 2017.09.05 17-08-92-06 NT
308.                    2018.01.04 GT3-9 Atitinka 2017.09.05 17-08-92-05 NT
309.                    2018.01.04 GT3-10 Atitinka 2017.09.04 17-08-92-04 NT
310.                    2018.01.04 GT3-11 Atitinka 2017.09.04 17-08-92-03 NT
311.                    2018.01.04 GT3-12 Atitinka 2017.08.29 17-08-92-02 NT
312.                    2018.01.04 GT3-13 Atitinka 2017.08.29 17-08-92-01 NT
313.                    2018.01.29 GT3-14 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.1. p., 71.1. p., 62.4. p., 71.3. p., 71.5. p. Neatitinka 2018.01.08 151230V-02 KT
314.                    2018.01.30 GT3-15 Atitinka 2017.09.25 1709678 NT
315.                    2018.01.30 GT3-16 Atitinka 2017.09.29 1709677 NT
316.                    2018.01.30 GT3-17 Atitinka 2017.09.27 1709671 NT
317.                    2018.01.30 GT3-18 Atitinka 2017.09.29 1709672 NT
318.                    2018.01.30 GT3-19 Atitinka 2017.09.25 1709668 NT
319.                    2018.01.30 GT3-20 Atitinka 2017.09.25 1709663 NT
320.                    2018.01.30 GT3-21 Atitinka 2017.09.29 1709666 NT
321.                    2018.01.30 GT3-22 Atitinka 2017.09.25 1709664 NT
322.                    2018.02.01 GT3-23 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 29. p., 30. p., 92.1. p., 92.2. p., 43.1. p. Neatitinka 2017.05.30 2017.05.01 V
323.                    2018.02.08 GT3-24 Atitinka 2017.08.25 KK171140 KT
324.                    2018.02.09 GT3-25 Atitinka 2018.05.22 N-16-112 NT
325.                    2018.02.12 GT3-26 Atitinka 2017.10.13 1709676 NT
326.                    2018.02.12 GT3-27 Atitinka 2017.10.15 1709675 NT
327.                    2018.02.12 GT3-28 Atitinka 2017.10.08 1709674 NT
328.                    2018.02.12 GT3-29 Atitinka 2017.09.26 1709673 NT
329.                    2018.02.12 GT3-30 Atitinka 2017.09.29 1709670 NT
330.                    2018.02.12 GT3-31 Atitinka 2017.09.25 1709669 NT
331.                    2018.02.12 GT3-32 Atitinka 2017.09.27 1709665 NT
332.                    2018.02.12 GT3-33 Atitinka 2017.10.05 1709662 NT
333.                    2018.02.21 GT3-34 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 92.2. p., 100. p.,102.6. p. Neatitinka 2017.10.02 LT-17-09-26-2952 V
334.                    2018.02.22 GT3-35 Atitinka 2017.12.12 2705(VIL):17 NT
335.                    2018.03.06 GT2-1 Atitinka 2017.12.07 NT 17-11-43 NT
336.                    2018.03.09 GT3-36 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 8 p. Neatitinka 2017.10.10 14/10-3222 NT
337.                    2018.03.14 GT2-2 Atitinka 2018.01.29 1801/02 NT
338.                    2018.03.14 GT2-3 Atitinka 2018.01.29 1801/01 NT
339.                    2018.03.15 GT3-37 Atitinka 2017.10.10 171010-237 KT
340.                    2018.03.15 GT3-38 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 71.5 p. Neatitinka 2017.07.03 170703-112 KT
341.                    2018.03.21 GT3-39 Atitinka 2017.02.02 1701467 NT
342.                    2018.03.26 GT3-40 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2p., 62.2 p., 77p., 83.5 p. Neatitinka 2017.10.20 17-N10-11S NT
343.                    2018.03.27 GT3-41 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30 p., 71.5 p. Neatitinka 2017.10.30 24DD KT
344.                    2018.04.09 GT3-42 Atitinka 2017.12.22 1712/05 NT
345.                    2018.04.09 GT3-43 Atitinka 2017.12.22 1712/04 NT
346.                    2018.04.09 GT3-44 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30 p., 71.5 p. Neatitinka 2017.04.18 22A5 KT
347.                    2018.04.23 GT3-45 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 69 p., 71.2p., 71.5 p. Neatitinka 2018.02.07 18/064 NT NT
348.                    2018.05.03 GT3-46 Atitinka 2018.04.27 18/064/1 NT NT
349.                    2018.05.04 GT3-47 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 109 p. Neatitinka 2017.09.11 37/2654(Kau):17 NT, KT
350.                    2018.05.08 GT3-48 Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 11p., Metodikos 35.2. p., 35.3. p., 58.2. p., 62.4. p., 66. p., 71.5. p., 77. p., 83.5. p. Neatitinka 2016.07.29 16/334 NT NT
351.                    2018.05.08 GT3-49 Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 52.2. p., 35.3. p., 58.2. p., 62.4. p., 84.4. p., 83.5. p. Neatitinka 2017.09.15 17/490 NT NT
352.                    2018.05.14 GT2-4 Atitinka 2018.02.19 18-02-PN-05 su priedu 18-03-21 NT
353.                    2018.05.15 GT2-5 Atitinka 2018.03.23 1803/05 NT
354.                    2018.05.15 GT3-50 Atitinka 2017.09.28 46955 VAT_2017 GTA KLAI NT
355.                    2018.05.22 GT3-51 Atitinka 2018.03.17 18/03-17:01 NT
356.                    2018.05.22 GT3-52 Atitinka 2017.10.27 17-10-N-077 NT
357.                    2018.05.24 GT2-6 Atitinka 2018.03.07 AM18/0228/01N NT
358.                    2018.06.12 GT2-7 Atitinka 2018.03.12 LT-18-03-12-3757 NT
359.                    2018.06.11 GT3-53 Atitinka 2018.05.18 LT-18-05-18-4072 V
360.                    2018.06.12 GT3-54 Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 58.2 p. Neatitinka 2017.12.27 17/837 NT NT
361.                    2018.06.15 GT3-55 Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 58.2 p Neatitinka 2018.02.09 17-08-91-K su tikslinimo priedu NT
362.                    2018.06.15 GT3-56 Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 58.2 p Neatitinka 2018.02.09 17-08-85-K su tikslinimo priedu NT
363.                    2018.06.15 GT3-57 Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 58.2 p Neatitinka 2018.02.09 17-08-90-K su tikslinimo priedu NT
364.                    2018.06.20 GT3-58 Atitinka 2018.05.07 18/05-271 NT
365.                    2018.06.20 GT3-59 Atitinka 2018.05.07 18/05-272 NT
366.                    2018.06.20 GT3-60 Atitinka 2018.05.07 18/04-273 NT
367.                    2018.06.22 GT3-61 Atitinka 2017.10.06 KL-N-17-196 NT
368.                    2018.06.27 GT3-62 Atitinka 2017.12.27 389_2707(MOL)_17 NT
369.                    2018.06.27 GT3-63 Atitinka 2017.12.27 389_2713(MOL)_17 NT
370.                    2018.06.27 GT3-64 Atitinka 2017.12.27 389_2708(MOL)_17 NT
371.                    2018.06.27 GT3-65 Atitinka 2017.12.27 389_2715(MOL)_17 NT
372.                    2018.06.27 GT3-66 Atitinka 2017.12.27 389_2716(MOL)_17 NT
373.                    2018.06.27 GT3-67 Atitinka 2017.12.27 389_2717(MOL)_17 NT
374.                    2018.06.27 GT3-68 Atitinka 2018.02.01 389_2729(MOL)_18 NT
375.                    2018.06.27 GT3-69 Atitinka 2018.02.01 389_2730(MOL)_18 NT
376.                    2018.06.27 GT3-70 Atitinka 2018.02.02 389_2731(MOL)_18 NT
377.                    2018.06.27 GT3-71 Atitinka 2018.02.02 389_2732(MOL)_18 NT
378.                    2018.06.27 GT3-72 Atitinka 2017.12.27 389_2714(MOL)_17 NT
379.                    2018.06.27 GT3-73 Atitinka 2018.02.05 389_2733(MOL)_18 NT
380.                    2018.06.27 GT3-74 Atitinka 2018.02.05 389_2734(MOL)_18 NT
381.                    2018.06.27 GT3-75 Atitinka 2018.02.06 389_2735(MOL)_18 NT
382.                    2018.06.27 GT3-76 Atitinka 2018.02.06 389_2736(MOL)_18 NT
383.                    2018.06.27 GT3-77 Atitinka 2018.02.07 389_2738(MOL)_18 NT
384.                    2018.06.27 GT3-78 Atitinka 2018.02.07 389_2737(MOL)_18 NT

Atnaujinta: 2018.07.24

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum