Viešai skelbiamos poveikio priemonės

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Žydrūnas Anilionis 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 nemokumo administratoriui Žydrūnui Anilioniui (kaip VšĮ Nacionalinio teisės centro darbuotojui) už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 2 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metų laikotarpiui.
Darius Puidokas 2022-06-22 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-90 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už FABĮ 12 str. 1 d. 5 p., 2 d. 1, 2, 6, 7, 9 p., 25 str. 2 d., 30 str. 1 d., 1 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisykli ų, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108, 5.5.1, 5.5.2 pp., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2019-07-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-191, 5.1.2 pp., JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus apribojimą 1,5 metų.
Vladislovas Matelis 2022-10-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-134 nemokumo administratoriui Vladislovui Mateliui už JANĮ 3 str. 5 p., 41 str. 2, 8 d., 33 str. 2 d. 3 p., 101 str., 130 str. 1 d. 10 p., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų ap ie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.6 papunkčio, Patikrinimų taisyklių 60.4 papunkčio pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Rimvydas Norkus 2022-10-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-141 nemokumo administratoriui Rimvydui Norkui už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 41 str. 2, 8 d., 44 str. 3 d., 59 str. 1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Činčikas 2022-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-146 nemokumo administratoriui Nerijui Činčikui skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta poveikio priemonė– teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų ba nkroto procesus apribojimas 1 metams.
Daiva Mencaitė 2022-11-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-147 nemokumo administratorei Daivai Mencaitei už JANĮ 3 str. 1, 3 p., 59 str. 1 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Darius Puidokas 2022-11-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-148 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 15 p., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 13, 20 p. pažeidimus skir ta poveikio priemonė – įspėjimas.
Erik Sinicki 2022-12-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 nemokumo administratoriui Erik Sinicki už ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 p., JANĮ 3 str. 3, 5 p., 32 str. 2 d. 2 p., 66 str. 1 d. 13, 20 p., Tvarkos1 3, 6 p., Tvarkos2 3 p. c d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Remigijus Jazbutis 2023-01-11 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-2 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 1 straipsnio 5 dalies, 131 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 75 straips nio 10 dalies ir Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo, patvirtinto AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymu Nr. V4-124 ,,Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos R espublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimas kontrolės aprašo patvirtinimo" 11 punkto reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Juozas Viščinis 2023-01-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-4 nemokumo administratoriui Juozui Viščiniui už JANĮ 3 str. 5 p., 27 str. 3 d., 41 str. 2 d., 60 str. 1 d., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 12.1 p. pažeidimus skir ta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vaidotas Lemešovas 2023-01-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratoriui Vaidotui Lemešovui laikinai, 6 mėn., sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2023-07-17 nutartimi Vaidoto Lemešovo tei sės užsiimti nemokumo administratoriaus veikla sustabdymas pratęstas iki 2023 m. spalio 25 d.
ALEKSANDR KAVECKIJ 2023-02-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-8 nemokumo administratoriui Aleksandr Kaveckij už JANĮ 3 str. 3 ir 5 p., 66 str. 1 d. 2, 3 ir 20 p., 75 str. 1 d., 76 str. 2 ir 5 d., 130 str. 1 d. 9 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.
Vytautas Mockus 2023-02-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-10 nemokumo administratoriui Vytautui Mockui už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 66 str. 1 d. 3, 13 p., 85 str. 2 p., 130 str. 1 d., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vladislovas Matelis 2023-02-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-14 nemokumo administratoriui UAB Bankroto eiga ir jos vadovui Vladislovui Mateliui, kuris administruodamas UAB "Lateritas" , laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Darius Puidokas 2023-03-02 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-19 už JANĮ 56 straipsnio 1, 2 dalių, 66 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimus nemokumo administratoriui Dariui Puidokui skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Erik Sinicki 2023-03-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-23 nemokumo administratoriui Erikui Sinickiui už JANĮ 3 str. 5 p. ir 38 str. 3 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų ne mokumo procesus apribojimas 1 metams.
Zdislavas Juchnevičius 2023-03-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 nemokumo administratoriui Zdislavui Juchnevičiui už JANĮ 3 str. 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 3 d., 66 str. 1 d. 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Sigitas Luščinskas 2023-03-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 nemokumo administratoriui Sigitui Luščinskui už JANĮ 3 str. 5 p., 38 str. 1 d. 1 p., 3 d., 66 str. 1 d. 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administru ojant naujų juridinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams.
Sandra Gedminienė 2023-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-35 nemokumo administratorei Sandrai Gedminienei už JANĮ 3 str. 5 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Arnas Kukujevas 2023-05-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-47 nemokumo administratoriui Arnui Kukujevui už JANĮ 3 straipsnio 5 punkto, 130 straipsnio 1 dalies 9, 11 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administr uojant naujų juridinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams.
Vidmantas Švažas 2023-05-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-48 nemokumo administratoriui Vidmantui Švažui už JANĮ 3 straipsnio 3, 5 punktų, 43 straipsnio 4 punkto, 47 straipsnio 5 dalies 5 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 21 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams.
Mark Binder 2023-06-02 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-50 nemokumo administratoriui Mark Binder už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1, 5 p., 66 str. 1 d. 3, 11 p., 86 str. 2 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Sigita Šemetaitė 2023-06-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-58 nemokumo administratorei Sigitai Šemetaitei už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 20, 21 p., 130 str. 1 d. 9, 10 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Remigijus Jazbutis 2023-06-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 20, 21 p., 130 str. 1 d. 9, 10 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Darius Puidokas 2023-06-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-57 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 20, 21 p., 130 str. 1 d. 9, 10 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Violeta Laimienė 2023-06-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-60 nemokumo administratorei Violetai Laimienei už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 20, 21 p., 130 str. 1 d. 9, 10 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Sigitas Luščinskas 2023-06-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 nemokumo administratoriui Sigitui Luščinskui už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 20, 21 p., 130 str. 1 d. 9, 10 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Remigijus Urbšys 2023-07-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-65 nemokumo administratoriui Remigijui Urbšiui už JANĮ 3 str. 1, 4 p., 66 str. 1 d. 13, 20, 21 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 10 p., Duomenų teikimo taisyklių 14.1.2 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. paž eidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Viktorija Vilbrantienė AVNT direktoriaus 2023-07-19 įsakymu Nr. V4-66 nemokumo administratorei Viktorijai Vilbrantienei už neplaninio patikrinimo metu nustatytus FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 1, 10 punktų, 25 straipsnio 12 dalies (pagal ankstesnę redakciją 11 dalies), 27 straip snio 3 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Aušra Gudaitienė 2023-07-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-67 nemokumo administratorei Aušrai Gudaitienei už neplaninio patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 straipsnio 3 punkto, 28 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 37 straipsnio 1 dalies 3 p unkto, 3 dalies, 38 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 4, 11, 12 punktų, 86 straipsnio 2, 3 dalių, 90 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 95 straipsnio 1 dalies, 99 straipsnio 7 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta poveikio priemonė – teisės būti paskirtai nemokumo administratore administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metams.
Darius Daubaras 2023-07-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-68 nemokumo administratoriui Dariui Daubarui už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 66 str. 1 d. 2, 3, 12, 13 p., 73 str. 2 d., 73 str. 2 d. 2 p., 77 str. 4 d., 86 str. 3 d., 95 str. 1, 2 d., 100 str. 3 d. 3, 4 p., 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.1 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 16, 14.1.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Latvinskas 2023-08-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratoriui Nerijui Latvinskui, kuris administruodamas UAB "Mano skonis" nemokumo procesą, pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą. Už nustatytą pažeidimą skirta po veikio priemonė - įspėjimas.
Vladislovas Matelis 2023-08-11 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-75 nemokumo administratoriui Vladislovui Mateliui, kuris administruodamas UAB "Durų centras" nemokumo procesą, pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą. Už nustatytą pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Kęstutis Stankus 2023-09-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-84 nemokumo administratoriui Kęstučiui Stankui už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 66 str. 1 d. 2, 3, 13 p., 85 str. 1 p., 86 str. 3 d., 100 str. 3 d. 3 p., 100 str. 3 d. 2, 3, 4 p., Duomenų teikimo tai syklių 14.1.1, 16 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2023-08-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-85 nemokumo administratoriui Mariui Tamošiūnui, kuris administruodamas ŽŪB "GERAS DERLIUS" bei UAB "Scales & Tails" nemokumo procesus, pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą. Už nu statytus pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
MINDAUGAS MARTINAITIS 2023-09-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-87 nemokumo administratoriui Mindaugui Martinaičiui už JANĮ 3 str. 5 p. ir 46 str. 2 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vladislovas Matelis Vladislovui Mateliui (Nemokumo administratorių sąrašo Nr. N-FA0028), kaip UAB „Panevėžio administratoriai“ vadovui (fiziniam nemokumo administratoriui), veikusiam UAB „Panevėžio administratoriai“ vardu ir padariusiam pažeidimą, skirti JANĮ 136 straipsni o 3 dalies 1 punkte nustatytą poveikio priemonę – įspėjimą,, nes pažeidė Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 4.2 papunktį.
Vladislovas Matelis 2023-09-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-91 nemokumo administratoriui Vladislovui Mateliui (kaip UAB „Bankroto eiga“ darbuotojui, atsakingam už bankroto proceso administravimą) už JANĮ 3 str. 1 p., 33 str. 3 d., 66 str. 1 d. 20, 21 p. ir Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 15 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Viešoji įstaiga Nacionalinis teisės centras 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 nemokumo administratoriui VšĮ Nacionaliniam teisės centrui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 2 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paski rtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metų laikotarpiui.
UAB "Verslo administratoriai" 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-277 nemokumo administratoriui UAB ,,Genora“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 13, 20, 21 p., 130 str. 1 d. 10 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų t aisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimą 2 metams.
Bankroto administravimo kontora, UAB 2022-06-22 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-90 nemokumo administratoriui Bankroto administravimo kontora, UAB už FABĮ 12 str. 1 d. 5 p., 2 d. 1, 2, 6, 7, 9 p., 25 str. 2 d., 30 str. 1 d., 1 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108, 5.5.1, 5.5.2 pp., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2019-07- 29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-191, 5.1.2 pp., JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus apr ibojimą 1,5 metų.
UAB "BANKROTO EIGA" 2022-10-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-134 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroto eiga“ už JANĮ 3 str. 5 p., 41 str. 2, 8 d., 33 str. 2 d. 3 p., 101 str., 130 str. 1 d. 10 p., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų a pie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.6 papunkčio, Patikrinimų taisyklių 60.4 papunkčio pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Administravimas ir auditas" 2022-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-145 nemokumo administratoriui UAB Administravimas ir auditas už JANĮ 3 str. 5 p., 66 str. 1 d. 21 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB Henkoo 2022-11-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-147 nemokumo administratoriui UAB Henkoo už JANĮ 3 str. 1, 3 p., 59 str. 1 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Bankroto administravimo kontora, UAB 2022-11-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-148 nemokumo administratoriui Bankroto administravimo kontora, UAB už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 15 p., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 13, 20 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "BANKROTO EIGA" 2022-11-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-152 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroto eiga“ už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "DIVINGAS" 2022-12-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 nemokumo administratoriui UAB ,,Divingas“ už ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 p., JANĮ 3 str. 3, 5 p., 32 str. 2 d. 2 p., 66 str. 1 d. 13, 20 p., Tvarkos1 3, 6 p., Tvarkos2 3 p. c d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Mažoji bendrija "Penktas šansas" 2023-01-11 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-1 nemokumo administratoriui mažajai bendrijai ,,Penktas šansas" už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 1 straipsnio 5 dalies, 131 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos kredito unijų įst atymo 75 straipsnio 10 dalies ir Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo, patvirtinto AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymu Nr. V4-124 ,,Dėl nemokumo administratorių atiti kties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimas kontrolės aprašo patvirtinimo" 11 punkto reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Avantus" 2023-02-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-8 nemokumo administratoriui UAB „Avantus“ už JANĮ 3 str. 3 ir 5 p., 66 str. 1 d. 2, 3 ir 20 p., 75 str. 1 d., 76 str. 2 ir 5 d., 130 str. 1 d. 9 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.
UAB "Skolvalda" 2023-02-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-10 nemokumo administratoriui UAB ,,Skolvalda" už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 66 str. 1 d. 3, 13 p., 85 str. 2 p., 130 str. 1 d., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "BANKROTO EIGA" 2023-02-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-14 nemokumo administratoriui UAB Bankroto eiga ir jos vadovui Vladislovui Mateliui, kuris administruodamas UAB "Lateritas" , laiku nepateikė AVNT duomenų apie ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso pradžią, ir pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Uždaroji akcinė bendrovė "SIMPATIJA" 2023-02-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-16 nemokumo administratoriui UAB ,,Simpatija" už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 3 punkto (atsižvelgiant į veiksmų atlikimo ar turėjimo juos atlikti laikotarpius), JANĮ 3 st raipsnio 5 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Z68" 2023-03-02 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-19 už JANĮ 56 straipsnio 1, 2 dalių, 66 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimus nemokumo administratoriui UAB Z68 skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "TOP CONSULT" 2023-03-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-23 nemokumo administratoriui UAB „Top Consult“ už JANĮ 3 str. 5 p. ir 38 str. 3 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų n emokumo procesus apribojimas 1 metams.
Mažoji bendrija "Sekmė" 2023-03-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-27 nemokumo administratorei MB ,,Sekmė" už JANĮ 3 str. 5 p., 36 str. 2 d. 2 p., 37 str. 2, 3 d., 38 str. 1 d. 1 p., 3 d., 66 str. 1 d. 3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo p rocesus panaikinimas.
UAB "CENTRINIS BANKROTO BIURAS LT" 2023-05-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-48 nemokumo administratoriui UAB "Centrinis bankroto biuras LT" už JANĮ 3 straipsnio 3, 5 punktų, 43 straipsnio 4 punkto, 47 straipsnio 5 dalies 5 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 21 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams.
Uždaroji akcinė bendrovė "Elmeda" 2023-07-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-65 nemokumo administratorei UAB ,,Elmeda" už JANĮ 3 str. 1, 4 p., 66 str. 1 d. 13, 20, 21 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 10 p., Duomenų teikimo taisyklių 14.1.2 p., Patikrinimų taisyklių 60.4 p. pažeidim us skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "ADMIVIRA" AVNT direktoriaus 2023-07-19 įsakymu Nr. V4-66 nemokumo administratoriui UAB "Admivira" už neplaninio patikrinimo metu nustatytus FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 1, 10 punktų, 25 straipsnio 12 dalies (pagal ankstesnę redakciją 11 dalies), 27 straipsnio 3 da lies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "UBC" 2023-07-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-67 nemokumo administratoriui uždarajai akcinei bendrovei "UBC" už neplaninio patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 straipsnio 3 punkto, 28 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 37 straips nio 1 dalies 3 punkto, 3 dalies, 38 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 4, 11, 12 punktų, 86 straipsnio 2, 3 dalių, 90 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 95 straipsnio 1 dalies, 99 straipsnio 7 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metams.
Uždaroji akcinė bendrovė "VALEKSA" 2023-07-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-68 nemokumo administratoriui UAB ,,Valeksa" už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 66 str. 1 d. 2, 3, 12, 13 p., 73 str. 2 d., 73 str. 2 d. 2 p., 77 str. 4 d., 86 str. 3 d., 95 str. 1, 2 d., 100 str. 3 d. 3, 4 p., 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.1 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 16, 14.1.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
MB "Dekompras" 2023-08-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratorei MB "Dekompras", kuri administruodama UAB "Mano skonis" nemokumo procesą, pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą, už nustatytą pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Panevėžio administratoriai" 2023-08-11 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-75 nemokumo administratorei UAB "Panevėžio administratoriai", kuri administruodama UAB "Durų centras" nemokumo procesą, pažeidė JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Taisyklių 13.1 punktą. Už nustatytą pažeidi mą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Elmeda" 2023-08-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-80 nemokumo administratorei UAB ,,Elmeda" už JANĮ 130 str. 1 d. 11 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Eksmokumas" 2023-09-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-84 nemokumo administratoriui UAB ,,Eksmokumas” už JANĮ 3 str. 1, 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 66 str. 1 d. 2, 3, 13 p., 85 str. 1 p., 86 str. 3 d., 100 str. 3 d. 3 p., 100 str. 3 d. 2, 3, 4 p., Duomenų teikimo tai syklių 14.1.1, 16 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Panevėžio administratoriai" UAB „Panevėžio administratoriai“ (Nemokumo administratorių sąrašo Nr. N-JA0134), kaip subjektui, atsakingam už informacijos teikimą, skirti JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą poveikio priemonę – įspėjimą, nes nemokumo administratorius UAB „ Panevėžio administratoriai“ pažeidė Taisyklių 4.2 papunktį.
UAB "BANKROTO EIGA" 2023-09-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-91 nemokumo administratoriui UAB „Bankroto eiga“ už JANĮ 3 str. 1 p., 33 str. 3 d., 66 str. 1 d. 20, 21 p. ir Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 15 p. pažeidimus skir ta poveikio priemonė – įspėjimas.

Last Updated: 2021.04.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. [email protected], www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. [email protected]    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum